Vårt samfunnsansvar og arbeid med CSR er et naturlig fokus hos Envidan – både internt i organisasjonen og eksternt.

At Envidan jobber med Corporate Social Responsibility (CSR) gjør at vi ser på vårt samfunnsansvar som en viktig faktor i vår virksomhet. Dette gjelder oss selv som organisasjon og de prosjektene vi gjennomfører sammen med våre kunder.

Vårt samfunnsansvar inkluderer at vi opptrer samfunnsansvarlig både lokalt og globalt, og at vi har som mål å skape verdier for samfunnet og interessentene som er berørt av vår virksomhet.

Hos Envidan har vi en CSR-strategi og en Code of Conduct. CSR-strategien beskriver hvordan vi jobber systematisk med vårt samfunnsansvar. Våre etiske retningslinjer beskriver hvordan vi ønsker at vi og våre forretningspartnere skal handle. Vårt samfunnsansvar er en del av selskapets strategi og i nesten alt vi gjør.

Når vi følger våre retningslinjer og oppførsel, setter mål for medarbeidertilfredshet, er ambisiøse og sikter på mangfold i lederlagene, deler vår kunnskap på konferanser eller tar hensyn til mennesker og miljø i våre daglige innkjøp, hjelper vi med å ta en samfunnsansvar.

Vi jobber med alle tre aspektene innen bærekraft:
Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

 

Etter vårt syn er vi bare virkelig bærekraftige når vi inkluderer alle tre aspektene ved bærekraft.

Sosial

Økonomisk

Miljø

Vil du vite mer om vårt arbeid med bærekraft?

 

les mer her

Kontakt meg
for mer informasjon

Stine Lundbøl Frølund

Teamleder

+45 26 77 42 74

slv@envidan.dk