Bærekraft og de globale målene

Som miljøbedrift er vi virkelig med på å bidra til oppfyllelse av FNs globale mål innenfor våre kompetanseområder, der sikring av rent drikkevann for alle, forbedring av avløpsvannbehandling, utvikling av robuste, bærekraftige og klima- tilpassede byer og spredning av grønn energi er en naturlig del av vår hverdag.

Vi legger handling bak bærekraftsmålene

Vi legger handling bak, derfor har vi utviklet et bærekraftsverktøy som hjelper oss, våre kunder og våre partnere til å ta de riktige valget og prioritere bærekraft i forbindelse med prosjektgjennomføring.

Med SustainED tilbyr Envidan et trinnvis verktøy som sikrer en velprøvd, systematisk og strukturert prosess som gir våre kunder en tydelig retning og et godt dokumentert beslutningsgrunnlag.

Basert på den kartlagte nåsituasjonen vurderes, prioriteres og settes konkrete mål – både verdensmålene ved hjelp av det innebygde verktøyet SDG Priority og andre bærekraftsmål.

Vi tar alle faktorer i betraktning og sørger for at du går riktig vei og når dine mål.

1.

Kartlegging

Datainnsamling og visualisering av grunnlinjen

2.

evaluering

Databehandling, analyse og vurdering av potensialer

3.

Prioritet

Valg av tiltaksområder

4.

Mål

Definer konkrete mål for tiltaksområder

5.

Fornyelsesprosjekter

Løsninger for å nå mål

Vil du vite mer om vårt arbeid med bærekraft?

 

les mer her

Kontakt meg
for mer informasjon

Jeanette Agertved Madsen

Udviklingschef

+45 42 12 54 78

jam@envidan.dk