Referenceliste – Energi og fjernvarme

2024

Hvem

Odsherred Forsyning A/S

Hvad

Nyt varmeværk i Vallekilde Hørve

Hvornår

2024-2026

Envidan bistår Odsherred Forsyning A/S med bygherrerådgivning i alle projektets faser – fra myndighedsbehandling til design og specifikation, udbud, kontrahering og tilsyn af et nyt varmeværk i Vallekilde Hørve.

Envidan har udarbejdet beslutningsgrundlag for direktionen ift. strategi, omfang af udbud og egnede teknologier. Der er foretaget analyse af overskudsvarmekilder og Envidan har stået for udbud af totalentreprisen for etableringen af varmeværket samt af hovedentrepriserne for etableringen af akkumuleringstanke, elforsyning, fjernvarmenet og øvrige bygværker.

Varmeværket består af:

 • Varmepumper på udeluft med en effekt på ca. 5 MW
 • 8 MW elkedelanlæg på 10 kV niveau som spids- og reservelast
 • Hjælpesystemer, herunder 2 akkumuleringstanke á 1.600 m2

Derudover står Envidan for teknisk opfølgning og varetager bygherres forpligtelser i relation til sikkerhed og sundhed.

3D illustration of heating plant in Højby, Denmark

For mere info, kontakt:

Michael Vaisgaard Thorslund
mvt@envidan.dk
+45 93834703

2023

Hvem

Odsherred Forsyning A/S

Hvad

Udvidelse og optimering af eksisterende varmeværker i Højby og Vig

Hvornår

2023-2025

Envidan bistår Odsherred Forsyning A/S som bygherrerådgiver i forbindelse med udvidelsen af akkumuleringskapacitet på varmeværkerne i Højby og Vig.

Udvidelsen af varmeværkerne består af etableringen af ekstra akkumuleringstanke med tilhørende hjælpeudstyr samt pumpe- og vekslerarrangement.

Envidan har udarbejdet beslutningsgrundlag for direktionen ift. strategi og omfang af udbud samt hvilke teknologier, der skal etableres. Derudover har Envidan analyseret en række optimeringsmuligheder i relation til eksisterende installationer.

Envidan udfører design og specifikation og afholder udbudshandling samt faciliterer kontrahering af entreprisen for etableringen af akkumuleringstanke, installation af vekslerarrangement samt tilhørende hjælpeudstyr, herunder vandbehandling for fuld inkorporering med eksisterende installation og SRO.

Envidan udfører desuden tilsyn, teknisk opfølgning og myndighedsarbejde i forbindelse med byggetilladelser samt varetager bygherres forpligtigelser ift. sikkerhed og sundhed.

3D illustration of heating plant in Højby, Denmark

For mere info, kontakt:

Michael Vaisgaard Thorslund
mvt@envidan.dk
+45 93834703

Hvem

Odsherred Forsyning A/S

Hvad

Nyt varmeværk i Fårevejle

Hvornår

2022-2024

Envidan bistår Odsherred Forsyning A/S med bygherrerådgivning i alle projektets faser – fra myndighedsbehandling til design og specifikation, udbud, kontrahering og tilsyn af et nyt varmeværk på Fårevejle renseanlæg.

Envidan har udarbejdet beslutningsgrundlag for direktionen ift. strategi, omfang af udbud og egnede teknologier. Der er foretaget analyse af overskudsvarmekilder, og Envidan har stået for totalentreprisen for etableringen af varmeværket samt af hovedentreprisen for etableringen af akkumuleringstanke, elforsyning, buffertanke og øvrige bygværker.

Varmeværket består af:

 • Varmepumper på udeluft
 • Varmepumpe på spildevand
 • 10 MW elkedelanlæg på 10 kV niveau som spids- og reservelast
 • Hjælpesystemer, herunder akkumuleringstanke

Varmeværket etableres i en ny bygning og får en samlet effekt på ca. 15 MW og to store akkumuleringstanke til at udjævne produktionen.

Derudover står Envidan for tilsyn og teknisk opfølgning og varetager bygherres forpligtelser i relation til sikkerhed og sundhed.

Energy plant in Fårevejle, Denmark

For mere info, kontakt:

Michael Vaisgaard Thorslund
mvt@envidan.dk
+45 93834703

Hvem

Odsherred Forsyning A/S

Hvad

Nyt varmeværk i Asnæs

Hvornår

2022-2024

Envidan bistår Odsherred Forsyning A/S med bygherrerådgivning på den samlede rådgiverydelse i forbindelse med etableringen af et nyt varmeværk i Asnæs.

Varmeværket består af varmepumper på udeluft, elkedel samt hjælpesystemer, herunder en akkumuleringstank. Værket etableres i en ny bygning med en samlet effekt på 16MW.

Envidan har leveret:

 • Beslutningsgrundlag for direktionen ift. strategi og omfang af udbud samt hvilke teknologier der skal etableres
 • Analyse af overskudsvarmekilde
 • Design og specifikation
 • Udbudsbehandling
 • Myndighedsarbejde ifm. byggetilladelse og bistand til lokalplaner

Envidan har faciliteret kontrahering af totalentreprisen for etableringen af varmeværket samt af hovedentreprisen for etableringen af akkumuleringstanke, elforsyning, buffertanke og øvrige bygværker.

Derudover står Envidan for tilsyn og teknisk opfølgning.

3D illustration of energy plant in Asnæs, Denmark

For mere info, kontakt:

Michael Vaisgaard Thorslund
mvt@envidan.dk
+45 93834703

Hvem

Odsherred Forsyning A/S

Hvad

Fjernvarmedistribution

Hvornår

2023

Envidan har bistået Odsherred Forsyning A/S i rollen som bygherrerådgiver i forbindelse med husstandes konvertering til fjernvarme i eksisterende net.

Konverteringen består af:

 • Etablering af flyverstik
 • Installation af ny stikledning til husstande, fjernvarmeunits og energimålere
 • Reparation af eksisterende fjernvarmeledninger

Envidan har udarbejdet beslutningsgrundlag for direktionen ift. strategi og omfang af udbud samt hvilke krav og fremgangsmåder, der skal benyttes.

Derudover har Envidan udført design og specifikation, afholdt udbudshandling og faciliteret kontrahering af rammeaftalen på etablering af stikledninger og installation af fjernvarmeunits samt af entreprisen for leverance af energimålere.

District heating pipes

For mere info, kontakt:

Michael Vaisgaard Thorslund
mvt@envidan.dk
+45 93834703

2022

Hvem

Tårnby Forsyning

Hvad

Energiø Pilegårdsbadet

Hvornår

2022

Screeningsprojekt for etablering af fjernvarmeproduktion med henblik på naturgasfortrængning i Tårnby.

Envidan har analyseret og udarbejdet kortlægning af potentialer for energiproducerende anlæg og har ydet rådgivning inden for konfiguration af nye producerende anlæg.

Screeningen blev dokumenteret i et notat, der belyser de relevante løsningsmuligheder med detaljerede CAPEX-estimater for de forskellige anlægsscenarier.

Aerial overview of Pilegårdsbadet, Kastrup, Denmark

For mere info, kontakt:

Michael Vaisgaard Thorslund
mvt@envidan.dk
+45 93834703

Hvem

Provas

Hvad

Intern varmeforsyning

Hvornår

2022

Screeningsprojekt for etablering af intern varmeforsyning med opvarmningsformål for at fortrænge naturgas på Provas renseanlæg i Haderslev.

Envidan har udarbejdet teknisk beskrivelse af konceptuel løsning for et vand til vand varmepumpeanlæg inklusiv foreløbig dimensionering af anlægget og vejledende CAPEX-estimeringer.

Aerial overview of Provas

For mere info, kontakt:

Michael Vaisgaard Thorslund
mvt@envidan.dk
+45 93834703