Bæredygtighed

Som rådgivende ingeniørfirma hjælper Envidan forsyninger, kommuner og industri inden for vandets kredsløb. Og uanset om vi rådgiver om klimatilpasning, leverer færdige rense- og ressourceanlæg eller udvikler innovative softwareløsninger, er bæredygtighed, vandfaglighed og digital tænkning altid omdrejningspunktet.

Handling bag bæredygtige ord

Høj faglighed forpligter. Det ved vi. Vi sætter handling bag vores bæredygtige ord. Vi uddanner og opkvalificerer løbende vores kolleger i bæredygtighed. Og vi vil opbygge vores kollegers specialistviden, så de kan bidrage aktivt til at flytte vandbranchen i en bæredygtig retning.

Vi er i fuld gang. Og vi dedikerer os ved at sætte bindende mål år for år.

Vores løfte

I 2026 vil vi være Proven Sustainable. Vi vil være Proven Sustainable som virksomhed i forhold til det aftryk, vi sætter og ude på vores projekter i samarbejdet med vores kunder.

Når vi vil være Proven Sustainable som virksomhed, er det en forudsætning, at vi kender status for, hvor bæredygtige vores egne aktiviteter er, at vi sætter mål for vores egne aktiviteter, og at vi dokumenterer, at vi lever op til målsætningerne.

Vi vil også være Proven Sustainable på vores projekter. Her vil fokus være på, i samarbejdet med vores kunder, at vælge løsninger, der er bæredygtige og indenfor de planetære grænser.

Sådan flytter vi vandbranchen

Fra vores kontorer i Norge, Sverige og Danmark bidrager vores medarbejdere til at løse nogle af vandsektorens største udfordringer: Sikring af rent drikkevand, klimatilpasning og bæredygtig spildevandshåndtering.

I samspillet med vores kunder vil vi sikre, at bæredygtighed kan indtænkes i alle projekter, gennem inddragelse af centrale værktøjer og vores specialistressourcer. Sådan bidrager vi til, at vi sammen med resten af vandbranchen rykker på bæredygtighedsagendaen.

Nye løsninger

Vi udvikler nye løsninger og koncepter, som sætter branchen i stand til bedre at nå opsatte bæredygtighedsmål.

Software

Vi leverer ydelser og software, som understøtter at branchen kan dokumentere bæredygtige resultater af deres aktiviteter.

Dokumentation

Vi sikrer, at medarbejderne ude i forsyningerne og i sektoren kan synliggøre konsekvensen af de enkelte bæredygtighedstiltag og kan prioritere på et oplyst grundlag.

Uddannelse

Vi uddanner vores medarbejdere, så bæredygtighed altid er en naturlig del af vores ydelser og rådgivning.

Bæredygtighed er miljø og klima
– men også mere end det!

Vores løfter er at være Proven Sustainable. Som specialister i vandets kredsløb er det åbenlyst at miljø udgør en central del af vores ekspertise indenfor bæredygtighed. Derfor er det også et naturligt sted for os at udfordre os selv – både internt hos os selv og på vores projekter.

Vi vil udfordre os selv på absolut bæredygtighed. Vi sigter mod at, vi kan dokumentere, at det vi gør, ligger indenfor det vores økosystemer tillader, og dermed indenfor de planetære grænser.

Men bæredygtighed er ikke kun miljø. Det erkender vi. I vores optik er vi først reelt bæredygtige, når vi inddrager alle tre aspekter af bæredygtighed – og det er vores mål. Derfor arbejder vi med alle tre aspekter indenfor bæredygtighed: Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Vi tager vores egen medicin

– her er vores første ESG-rapport

Vi er stolte af at kunne præsentere Envidans første ESG-rapport (2022/2023) under det nye CSR-direktiv. I rapporten kan du læse om de indsatser, som skal hjælpe os til at nå vores ambitiøse mål om at være ”Proven Sustainable” i 2026.

Hos Envidan stiller vi høje krav til vores tilgang til at drive forretning og vores evne til at tage et delt ansvar inden for alle områder af ESG: Miljø, Social og Governance. Vi stræber efter at skabe værdi for kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter og sammen bidrage til bæredygtig håndtering af vandets kredsløb og bæredygtighed generelt, for der er ingen Planet B.

Vi ser denne rapport som et udgangspunkt, en forpligtelse til løbende at forbedre os og som en guide på vores vej frem. Vi er glade for at dele vores rejse med jer og inspirere til en kollektiv bevægelse mod en bæredygtig fremtid.

#sustainableengineering #provensustainable

Rapporten er på engelsk. God læselyst!

Vores samfundsansvar

Envidan tager et samfundsmæssigt ansvar ved bl.a. at arbejde med CSR og har et Code of Conduct, fordi vi ser os selv som en social ansvarlig virksomhed. Det falder os naturligt kontinuerligt at arbejde med at optimere forholdene i vores omverden.

Verdensmål

Vi udvikler og tilbyder vores kunder håndgribelige, realiserbare og målbare løsninger og koncepter, som sætter vores kunder i stand til bedre at nå opsatte bæredygtighedsmål.

Forskning og udvikling

Forskning og udvikling skaber innovation i og udenfor Envidan. Vi investerer hvert år 20 procent af vores overskud i forskning og udvikling, og vi arbejder tæt sammen med universiteter, fonde, kunder m.fl.

Workshop

Bliv i løbet af fire moduler i stand til at kortlægge jeres bæredygtighedsindsats, opstille konkrete mål og efterfølgende arbejde videre med konkrete forbedringstiltag og rapportering i henhold til bl.a. kommende EU-krav (CSRD).

Kontakt mig
for mere info

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk