Høj faglighed forpligter. Det ved vi. I Envidan skaber vi innovation gennem forskning og udvikling. Sammen vil vi flytte hele vandsektoren i en bæredygtig og digital retning. 

Det kan vi kun, fordi vi investerer 20 procent af vores overskud i forskning og udvikling hvert år. Men vi investerer også tid, energi og engagement, og vi stiller vores viden til rådighed for kunder, samarbejdspartnere og samfund. Det er unikt for branchen.

Vi siger højt, at vi VIL være bedst på udvikling, og vi er proaktive, når vi opsøger vores kunder med vores gode idéer til fælles innovation. Vi ser også investeringen i forskning og udvikling som væsentlige forudsætninger for at sikre udvikling indenfor bæredygtighed.

Innovation som grundsten i vores DNA

Vores forskning og udvikling står på skuldrene af vores medarbejderes høje faglighed, som er hele fundamentet for vores forretning.
Vi har branchens dygtigste medarbejdere, som hele tiden søger ny viden, og som med deres engagement bringer energi og innovation ind i projekterne.

Kort fra idé til handling

Vores kunder efterspørger det. Medarbejderne efterspørger det. Markedet kræver det. Innovation er en vigtig hjørnesten i Envidans udvikling.

Vi skaber resultater i vores udviklingsprojekter, og som ringe i vandet breder viden sig fra ét projekt til det næste. Vi udvikler produkter og koncepter, som giver vores kunder bedre løsninger, men vi rykker også på anvendt forskning og udvikling, hvor resultatet ikke er et produkt, men i stedet en unik viden inden for et bestemt fagområde, som gør, at vi kan levere den bedste rådgivning og gøre en positiv forskel for en hel branche.

“For BIOFOS er stilstand lig med afvikling. Vi må og skal udvikle os, eller bliver vi afviklet. Udvikling kan vi slet ikke gøre alene, det skal ske i et tæt samarbejde med alle i branchen.”

“Derfor er det glædeligt, at vi sammen med Envidan kan løfte det tunge ansvar med at gennemføre udviklingsprojekter. Til gavn for alle, så vi i spildevandsselskaberne bliver mere effektive og øger kvaliteten, samtidigt med, at vi sammen er med til at sætte Danmark på verdenskortet. Udviklingsarbejdet er med stort fokus på at skabe nye arbejdspladser, øget eksport og dermed bidrage til det danske samfund. Derfor deltager BIOFOS gerne i udviklingsprojekter.​”

John Buhr Christiansen, Adm. direktør, BIOFOS


“Der er ikke mange rådgivere, som har samme ambitionsniveau som Envidan, når det handler om viljen til ikke kun at anvende den nyeste viden i egne projekter, som også tage et ansvar for at udvikle og uddanne såvel rådgivere som forskere til at løse morgendagens udfordringer. Den indstilling kommer hele branchen til gode mener jeg. Envidans investering i erhvervs-PhD’ere er også vigtig for universitet, da det er vores mulighed for at drive anvendt forskning og udvikling med fokus på virksomhederne og samfundets behov.”

Michael Rasmussen, Professor, Aalborg Universitet

 

“Jeg tror det handler om mindset, Envidan er klart den mest proaktive partner vi pt har. Det handler også om at vi i udviklingsprojekterne samarbejder som ligeværdige projektpartnere, og ikke som hhv. opgavebestiller og -udfører. Vi har brug for denne ligeværdige vidensudveksling, og jeg tror på, at det giver en sund relation, som vi alle har gavn af.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi hos VandCenter Syd som oftest går målrettet efter præcis den eller de personer, som vi mener, er de dygtigste inden for et bestemt fagområde, og der kan vi jo så konstatere at de seneste tre gange, har vi fundet dem hos Envidan.”

Rikke Hansen, Udviklings- og Innovationskonsulent, VandCenterSyd

Vores forskningsprojekter spænder bredt

Envidan arbejder med forskning, udvikling og innovation i forbindelse med udviklingsprojekter, softwareløsninger og samarbejde med universiteter og studerende.

Rent drikkevand til landsbyer i Nepal

Som et udviklingsprojekt deltager Envidan sammen med samarbejdspartnere om at sikre rent drikkevand til landsbyer i Nepal.

Datadrevet asset management

Rehab-IT fungerer som datadrevet asset management og bruges til prioritering af aktiviteter i forhold til målene samt til løbende at monitere den effekt tiltagene har på målene. 

Forskning i samarbejde med Envidan

Med sin erhvervs-ph.d. vil Sofie van’t Veen skabe en ny generation af overvågning af vandkvalitet i danske vandløb.

Styring af afløb (Erhvervspostdoc)

Nadia Lund har færdiggjort sin erhvervspostdoc og har udviklet et værktøj, der kan estimere, om der er et styringspotentiale i et givet opland.

Envidan støtter studerende og forskningen på universiteter

Det er forskning og udvikling, der skaber grundlaget for morgendagens innovation i Envidan. Derfor ser vi hos Envidan en styrke i at samarbejde med universiteter og studerende med gode idéer.

 

Læs mere om dine samarbejdsmuligheder her

Kontakt mig
for mere info

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk