Ledige stillinger

Vil du være en del af Nordens største faglige fællesskab indenfor vandets kredsløb, og vil du have et job, hvor faglighed, fleksibilitet og fællesskab går hånd i hånd?

Tag et kig på vores ledige stillinger eller send os en uopfordret ansøgning, hvis Envidan lyder som en arbejdsplads for dig.

Send en uopfordret ansøgning