Løsninger og koncepter

Konkrete løsninger på dine udfordringer

Vi konkretiserer rådgivningen med konkrete løsninger på dine udfordringer

Vi er altid optagede af at finde praktiske og bæredygtige løsninger på vores kunders konkrete problemer. Det udarter sig i løsninger og koncepter, der bl.a. kan optimere driften, afdække forsyningens behov og generelt sætte tryk på bæredygtighedsagendaen.

Bæredygtighed, vandfaglighed og digital tænkning er som altid omdrejningspunktet for vores løsninger og koncepter.

Envidan – sustainable engineering.

Find vores forskellige løsninger og koncepter

TenCate Geotube® technology dewaters and contains dredged sediments from rivers, marinas and other waterways, allowing disposal or treatment of contaminated sediments

Bæredygtighedsrapporting

Skal vi hjælpe dig i gang med dit CSRD- og bæredygtighedsarbejde? Vi er med på sidelinjen gennem hele processen, hvor vi skaber et overblik over indholdet i din bæredygtighedsrapport.

Bæredygtigheds-workshop

Sæt skub i jeres bæredygtighedsrapportering med disse fire workshopmoduler.

TenCate Geotube® technology dewaters and contains dredged sediments from rivers, marinas and other waterways, allowing disposal or treatment of contaminated sediments

Flowchart af afløbssystemet

Få overblik over, hvordan forsyningens forskellige deloplande hænger sammen. Et flowchart af afløbssystemet gør det nemt både at forstå og videreformidle systemet.

Cyklister på översvämmad gata

Innovann

Samtænk klimatilpasning og byudvikling med dette innovative koncept.

TenCate Geotube® technology dewaters and contains dredged sediments from rivers, marinas and other waterways, allowing disposal or treatment of contaminated sediments

Geotube

Afvanding, oprensning eller kystsikring – uanset formål, kan Geotube posen anvendes til at fjerne slam fra renseanlæg, fiskedambrug eller produktioner.

TenCate Geotube® technology dewaters and contains dredged sediments from rivers, marinas and other waterways, allowing disposal or treatment of contaminated sediments

Risikobaseret styring af aktiver

Få et samlet datagrundlag til at planlægge og dokumentere både kort- og langsigtede investeringer. Det giver dig en holdbar fornyelsesplanlægning og drift.

SSC-screening

Afdæk forsyningens behov for styring af afløbssystemer til reduktion af overløb.

 

Sundhedstjek

Afklar om forsyningens lednings-registrering er korrekt og få hjælp til at prioritere fejl.