Bæredygtighedsrapportering

Få rådgivning fra fagfolk og giv dit arbejde med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) et kompetenceløft

Få hjælp til at tage stilling til og igangsætte initiativer, der skal hjælpe dit bæredygtighedsarbejde og -rapportering

Over de kommende år vil krav til rapportering af bæredygtighed stige i takt med, at det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) indfases. Det må forventes, at kravene til omfang og kvalitet af bæredygtighedsrapporteringen vil være stigende og omfatte rapportering på stadig flere bæredygtighedsparametre. Samtidig vil flere og flere virksomheder blive omfattet enten direkte eller indirekte gennem samarbejder i deres værdikæder, og det står klart, at en stor andel af de danske vandselskaber vil blive omfattet allerede fra 2025.

For at nå i mål med en bæredygtighedsrapportering, er det derfor nødvendigt allerede nu at tage stilling til og igangsætte initiativer, der skal hjælpe bæredygtighedsarbejdet og rapporteringen på plads hos de danske vandselskaber. Det er en omfattende opgave, som først og fremmest kræver nye arbejdsprocesser og indledningsvist at få skabt et overblik over indhold i bæredygtighedsrapporteringen.

Envidan indgår samarbejde med Hillerød Forsyning om CSRD

Læs DANVAs vejledning “Bæredygtighed i vandselskaberne (CSRD)”

Download her

Inddrag relevante erfaringer og kompetencer til dit projekt

Vi er fageksperter inden for hele vandets kredsløb og kan bidrage med specialistviden til jeres ESG-arbejde og -rapportering indenfor både miljø(E), social(S) og selskabsledelse(G). Med udgangspunkt i vores egne erfaringer med CSRD og ESG-rapportering samt vores solide erfaring som rådgivende ingeniører, kan vi derfor tilbyde de danske vandselskaber en række ydelser i relation til jeres CSRD/ESG-rapportering.

 

 • I 2022 igangsatte vi en intern proces med udgangspunkt i den gældende lovgivning (CSRD), der skulle sikre, at vi er klar med virksomhedens første bæredygtighedsrapport for regnskabsåret 2022/2023.
 • Vi har gennemført et udviklingsprojekt om CSRD i samarbejde med Hillerød Forsyning, hvor vi samarbejdede og testede metodikker og værktøjer med fokus på hvilke elementer, der skaber værdi for de danske vandselskaber i deres CSRD-proces.
 • Sammen med DANVA , ESG Forum og de danske vandselskaber har vi udarbejdet en vejledning til de danske vandselskaber, der er branchens første bud på konkrete rammer for vandselskabernes bæredygtighedsrapportering.

Læs DANVAs vejledning “Bæredygtighed i vandselskaberne (CSRD)”

Download her

Sådan arbejder vi

Vi arbejder primært i workshops og har delt vores ydelser op i seks trin, som naturligvis kan tilpasses jeres ønsker (se figur).

De enkelte trin er nærmere beskrevet herunder.

Bilde av rent vann i naturen

1. Forberedelse og kompetenceløft

 • Undervisning i CSRD og dens indvirkning på jeres virksomhed og jeres ESG-forpligtelser
 • Kortlægning/status for jeres ESG-arbejde og ambitioner
 • Roadmap for første ESG-rapportering under CSRD

2. Dobbeltvæsentlighedsanalyse

 • Identificering af påvirkninger, risici og muligheder
 • Identificering af værdikæde og interessenter
 • Gennemføre en dobbeltvæsentlighedsanalyse

3. GAP analyse

 • Opfyldelse af rapporteringskrav ift. jeres eksisterende datagrundlag mv.
 • Skabe overblik over hvilke politikker, processer, foranstaltninger, data mv. er der styr på/ikke styr på.
 • Gennemførsel af en GAP-analyse

4. Implementering

 • Planlægning af implementeringen af nødvendige strategiske ændringer i overensstemmelse med CSRD-standarder
 • Opdatering/implementering af processer, systemer og dataindsamling
 • Uddannelse af personale
 • Integration mellem CSRD-arbejdet og jeres strategiproces

5. Test og validering

 • Genbesøge processer, systemer og dataindsamling
 • Forberedelse til revisionsgennemgang
 • Overvejelser om testforløb for pågældende regnskabsår

6. Rapportering

 • Bæredygtighed og målsætninger konkretiseres og implementeres på projektniveau
 • Resultater fra projekter indrapporteres og medtages i ESG-rapport
 • Gennemgang af behov for yderligere kompetenceløft
 • Eventuelt genbesøg af dobbeltvæsentlighedsanalysen

Kontakt mig
for mere info

Stine Lundbøl Frølund

Teamleder

+45 26 77 42 74

slv@envidan.dk