Flowchart af afløbssystemet

Har I overblik over, hvordan forsyningens forskellige deloplande hænger sammen?

Et flowchart af afløbssystemet gør det nemt både at forstå og videreformidle, hvordan forsyningens afløbssystem hænger sammen

Spar tid og ressourcer vha. flowcharts, der er udarbejdet automatisk. Afløbssystemer er ofte komplekse systemer, og det kan være svært og tidskrævende at få overblik over, hvordan forskellige deloplande hænger sammen.

Systemoverblik og -forståelse er vigtigt for at træffe gode beslutninger i næsten alle forsyningens arbejdsopgaver. Erfarne medarbejdere har brugt mange år på at oparbejde både overblik og forståelse, og for nye medarbejdere og rådgivere er det ofte tidskrævende at sætte sig ind i systemet. Derudover kan det også være svært at formidle denne viden til eksterne partnere som f.eks. myndigheder.

Det er her, flowcharts kommer ind i billedet.

Hvad er et flowchart?

Et flowchart er en skematisk visning af afløbssystemet. Dermed sikres et hurtigt overblik over, hvordan forskellige deloplande hænger sammen.

For hvert delopland kan I derudover se en række nøgletal som arealstørrelse og bassinvolumen, og for forbindelserne mellem oplande kan I se flowkapaciteten.

Klik på flowchartet for at se det i større format.

Slut med manuelt arbejde = hurtigere og billigere flowcharts

Indtil nu har mange forsyninger udarbejdet disse flowcharts manuelt, hvilket er et komplekst – og derfor ressourcekrævende – arbejde. Og når afløbssystemet ændrer sig f.eks. ved separatkloakering af et opland, må forsyningen starte forfra med at lave et nyt flowchart.

Derfor har Envidan i samarbejde med BIOFOS udviklet et værktøj, der hjælper os til at lave hurtigere og billigere flowcharts til forsyningsbranchen. Og lige så vigtigt: Laver du ændringer i dit opland, skal du ikke starte forfra med at lave et nyt flowchart. Vores værktøj husker opsætningen fra det gamle flowchart, hvilket betyder, at vi kan lave en opdatering i et snuptag.

Fordele ved Envidans flowcharts

 • Hurtigere og billigere
 • Nemt at få et opdateret flowchart ved ændringer i oplandet
 • Overblik og forståelse for oplandet gennem visualisering af forbindelser
 • Dialogværktøj til kommunikation både internt og eksternt
 • Top-til-tå-gennemgang af databasen bag afløbsmodel

Understøttelse af f.eks.:

 • Den tidlige (master)planlægningsfase
 • PULS-indberetninger
 • Styringsoverblik
 • Kalibrering af WEST-model
 • Overblik over sammenhæng mellem pumpestationer

Hvornår giver det mening for forsyningen at bruge flowchart?

Brug af flowcharts er ikke nyt for forsyningsbranchen. Tværtimod har mange forsyninger brugt disse til at skabe overblik og kommunikere omkring deres systemer i årtier. Et flowchart kan bruges i mange forskellige situationer og vil se forskelligt ud alt efter, hvad man skal bruge det til.

 

Her har I nogle eksempler, hvor et flowchart kan hjælpe jer:

Planlægningsopgaver med en rådgiver

I har hyret en rådgiver, der skal hjælpe jer med at lave en masterplan for et givent område. Som det første starter rådgiveren med at bruge tid på at forstå jeres system: Hvordan hænger systemet sammen? Hvor er bassinkapaciteten placeret? Og hvor er overløbene henne?

Et flowchart, der opdeler afløbssystemet i hovedoplande, kan hjælpe rådgiver til hurtigt at forstå de store linjer, hvilket kan hjælpe jer til at bruge færre ressourcer på den indledende fase.

Vedligeholdelse af pumper

Jeres drift skal udføre arbejde på en pumpe, men er i tvivl om hvilke konsekvenser det har opstrøms i systemet: Hvordan er pumpestationerne forbundet? Og hvordan vil det påvirke systemet at tage en pumpe ud af drift?

Et flowchart, der viser, hvordan pumpestationerne i systemet er forbundet, hjælper jer med at overskue hvilke andre pumper i systemet, der vil blive påvirket.

Indberetning til PULS

I skal lave indberetning af jeres regnbetingede udløb til PULS, men er i tvivl om hvilke oplande, der ligger opstrøms for hvert enkelt overløbspunkt: Hvordan er kloakoplandet for hvert overløb?

Et flowchart, der viser kloakoplandene til hvert overløb, giver jer hurtigt nøgletal, der kan bruges til PULS-indberetning af regnbetingede udløb.

Sådan foregår udviklingen af flowcharts af afløbssystemet

1. Opstartsmøde

 • Gennemgang af forudsætninger for flowchart
 • Formål med flowchart
 • Fokus på vigtigheden af opdelingspunkter ift. formål

 

2. Heldagsworkshop

 • Udvælgelse af opdelingspunkter i interaktiv workshop

3. Statusmøde

 • Gennemgang af “råt” flowchart

 

4. Opstartsmøde

 • Overlevering af færdigt, detaljeret flowchart

 

Spørgsmål? Find svarene her

I hvilket format modtager jeg flowchartet?

Vi laver dit ønskede flowchart og sender resultaterne som en PDF og et QGISprojekt.

Hvad baserer flowchartet sig på?

Vi baserer flowchartet på jeres hydrauliske model. Ud fra modellen ved vi præcist, hvordan alle elementerne i jeres afløbssystem er forbundet med hinanden.

Hvordan kommer jeg i gang?

Vi tager et indledende møde, hvor vi diskuterer formålet med flowchartet. På mødet overleverer I også jeres model. Efterfølgende afholder vi en interaktiv workshop, hvor vi sammen får bygget skelettet til et flowchart.

Hvor lang tid tager det?

Fordelen ved Envidans værktøj er, at det er meget hurtigere, end hvis I skal udarbejde analysen manuelt. Der går derfor kun nogle få uger, fra du har kontaktet os, til du kan sidde med et færdigt flowchart i hånden.

Hvad skal jeg som forsyning levere?

I skal have en MIKE+- eller MIKE URBAN-model, der kan bruges i analysen. Har I ikke en, hjælper vi jer gerne med at sætte én op. Desuden er det vigtigt, at modellen er defineret topologisk korrekt, hvilket blot betyder, at ledninger m.m. vender korrekt ift. opstrøms og nedstrøms knuder.

Hvis I er usikre på, om dette gør sig gældende i jeres model, så hjælper vi gerne med at undersøge det – hvilket også kan gøres på automatiseret vis, og det er derfor ikke nødvendigvis en stor øvelse.

Hvad gør jeg, når flowchartet skal opdateres?

Det er nemt at få opdateret flowchartet, når du har foretaget ændringer i dit opland. Du sender blot opdatering af modellen til Envidan, og så sender vi dig et nyt flowchart retur.

Kontakt mig
for mere info

Nadia Schou Vorndran Kirstein

Projektingeniør

+45 61 42 14 14

nlu@envidan.dk