Risikobaseret styring af aktiver

Holdbar fornyelsesplanlægning og drift - en naturlig del af Asset Management

Få et samlet datagrundlag til at planlægge og dokumentere både kort- og langsigtede investeringer.

Har forsyningen det rigtige investeringsbudget? Afspejler investeringer og drift jeres risikovillighed? Og hvor er det mest optimalt at TV-inspicere og forny de kommende år?

Dét kan vi hjælpe jer med at besvare gennem et forløb, hvor vi skræddersyr et beslutningsgrundlag til jer, så I får den optimale fornyelsesplan til jeres forsyning.

Gennem forløbet får I indsigt, I kan handle på – udviklet af data science-eksperter med særligt kendskab til forsyningsdata.

Et samlet overblik? Ja tak

Det kan være komplekst at danne sig et overblik over forsyningens mange data: Investeringsplanen ligger i ét regneark, hydrauliske modelresultater ligger i Mike-Urban eller Aquis, fysisk tilstand ses i TV-inspektionen i ledningsregistreringen og driftshenvendelser er arkiveret i et værktøj for sig.

Heldigvis er der en løsning. I Envidan er vi nemlig eksperter i at samle, kontrollere og systematisere data. Vi kan skræddersy en brugerflade og opsætte dashboards til jeres forsyning, som er til at forstå og handle ud fra.

Med andre ord: Vi klæder jer på til at arbejde aktivt og strategisk med jeres data, så I kan strukturere jeres beslutninger og lave dokumenteret, risikobaseret planlægning, som beror på data og ikke mavefornemmelse.

Vi hjælper jer også med at blive mere tydelige og konsekvente på jeres investeringsprincipper og -prioriteringer.

Fordele ved risikobaseret styring af aktiver

1. Én indgang til alle planer

Al data bliver samlet ét sted, så I kan systematisere og dokumentere jeres planlægning.

2. Asset management-principper

I får risikobaseret planlægning efter asset management-principper.

3. Personlig tilpasning

I bliver klædt på til at arbejde videre med jeres planlægning i værktøjet.

4. Hjælp til selvhjælp

I bliver klædt på til at arbejde videre med jeres planlægning i værktøjet.

5. Tværfaglig viden

Datasystematisering laves af Envidans data science-team, som har domæneviden indenfor afløbs- og vandforsyning.

Vi hjælper jer gennem hele forløbet

Det er nemt at komme i gang

Gennem et kort og veldefineret opstartsforløb hjælper vi jer til at udarbejde forsyningens aktivitets- og investeringsplan, som I kan handle på med det samme.

Hvad får I?

I får beslutningsstøtte på et oplyst og faktuelt grundlag gennem bl.a. en Rehab-IT -model med oplysninger om f.eks. restlevetid, renoveringsomkostninger og fysisk tilstand for hver ledning. Samtidig får I et overblik over samlet udvikling af risiko og værdier for hele systemet over en valgt periode på f.eks. 10 eller 30 år. I kan også se udviklingen over definerede målsætninger som f.eks. brud, lækage eller afbrydelsesminutter.

Vi slipper jer ikke sådan lige

Efter opstartsforløbet vil vi løbende indkalde til korte arbejdsmøder, hvor vi justerer i brugerfladens funktionalitet og modelresultater, så det passer til forsyningens arbejdsgange og ønsker.

Få en tydelig beslutningsstruktur

Senere i forløbet vil vi sammen arbejde med at tydeliggøre jeres beslutningsstruktur, prioriteringer og arbejdsgange i hverdagen. Vi skal drøfte, hvad der er tungest på vægtskålen, når I skal træffe beslutninger, så vi kan opsætte vores model efter det.

Få hele holdet med ombord

For mange er det en ny måde at arbejde på, og derfor er der et stort arbejde i at få hele holdet med ombord. Det hjælper vi også gerne med.

Træf beslutninger løbende

Vi laver ikke en stor forkromet løsning, som I ikke kan gennemskue. Det er håndholdt fase for fase, og I kan allerede træffe datadrevede beslutninger efter fase 1.

Sådan fungerer værktøjet

Vores løsning kan bruges ligegyldigt, hvordan forsyningen arbejder med data i dag og hvordan forsyningen ønsker at arbejde med data fremadrettet. Vores udgangspunkt er nemlig altid, at vores løsning tilpasses forsyningen og ikke omvendt.

Det smarte er, at jeres data udstilles ét sted – uanset om I skal træffe beslutninger på et strategisk, taktisk eller operationelt niveau eller om det drejer sig om aktiviteter i næste uge eller konsekvensen 30 år ude i fremtiden.

Det er nemt at oprette projekter og få overslagspriser

I videoen kan du se, hvordan du opretter projekter og får overslagspriser. Vi viser:

  • En projektportefølje i dashboard og GIS
  • En grafisk summering af den allokerede økonomi

Mulighederne er mange og kan tilpasses din forsyning.

Forsyningens datagrundlag samlet i ét værktøj – sammensæt jeres masterplan

I videoen kan du se, hvordan du sammensætter forsyningens masterplan. Vi viser:

  • Sammenligning af scenarier og vurdering af effekten af forskellige fornyelsesstrategier
  • Filtrering i de mange GIS-lag i strækningerne
  • Samling af alle planer i én GIS-brugerflade

Gå i detaljen – få overblik på aktiv- og strækningsniveau

I videoen kan du får overblik på aktiv- og strækningsniveau. Vi viser:

  • Risiko på valgte strækninger – brug som baggrundsinfo til at træffe datadrevede beslutninger.

Planlægningsværktøj og overblik i ét skærmbillede – det er smart.

Find svarene på alle dine spørgsmål her

Hvordan modtager vi den samlede data?

I modtager den samlede data i ArcGis Online. ArcGis Online er et 3. partsprogram, som har mange muligheder, og vi kan hjælpe jer med at få mest mulig værdi af modelresultaterne ved at tilpasse arbejdsredskabet for jer samt ved at give inspiration til anvendelse og funktionalitet.

Hvilke forsyningstyper kan risikobaseret styring af aktiver bruges på?

Både vand- og spildevandsforsyninger kan drage stor nytte af risikobaseret styring af deres aktiver, og Envidan har indgående kendskab til begge forsyningstyper

Hvordan kommer vi i gang?

I kontakter vores markedschef Teis på nedenstående kontaktinformation for at aftale opstart.

Hvor meget kræver det af os som forsyning?

Det er nemt at komme i gang, og den tid I bruger på at træffe databaserede investeringsbeslutninger fremfor mavefornemmelse kommer tifoldigt igen.

Er vores data er gode nok til at gå i gang med risikobaseret styring af aktiver?

Første skridt er at få et overblik over forsyningens aktiver, og I vil altid have mulighed for at sætte processen på pause, men vi har endnu ikke oplevet at data ikke var gode nok til at komme i gang.

Vi har ikke klare principper for vores investeringsplanlægning...

Uanset jeres udgangspunkt for investeringsplanlægning kan vi samle jeres data og hjælpe jer med at blive mere struktureret i jeres planlægning og beslutningstagning.

Vi er i tvivl om forsyningen gør det godt nok på visse parametre...

Vi kan hjælpe jer med at svare på, hvordan I gør det og så kan I vurdere ud fra de tal, om indsatsen er tilfredsstillende.

Kontakt mig
for mere info

Teis Stouby Friis Hindsig

Markedschef

+45 28 57 48 80

tfn@envidan.dk