SSC-screening

Sewer Systems Control (SSC)-screening til reduktion af overløb

Afdæk forsyningens behov for styring med ny, forskningsbaseret SSC-screening

Det er de færreste forsyninger, der har en systematisk tilgang til styring af afløbssystemer, hvilket ellers er en løsning, der kan reducere overløb, og bidrage til overholdelse af miljøkravene. Overløb fra kloakken er en almindelig hændelse og kan forekomme både ved almindelig regn og skybrud. Overløb resulterer i forurening af åer, søer og hav og har en negativ effekt på både vandmiljø og badevandskvalitet.

Det kan nemt afdækkes med en SSC-screening (Sewer Systems Control), om jeres forsyning har et behov for mere eller bedre styring af afløbssystemet. Screeningen er udviklet til at kunne estimere, om der er et styringspotentiale i et givent opland, og det kan hjælpe jer med at skabe overblik, prioritere og eksekvere på jeres styringspotentiale.

Employees

”Vi er interesserede i at få analyseret systemet for at se nærmere på hvor vi har noget uforløst potentiale. Dette bliver f.eks. aktuelt i forbindelse med lovliggørelse af regnbetingede udløb”

Tag oplyste beslutninger med SSC-screening

Med en SSC-screening får jeres forsyning et faktabaseret grundlag for at træffe bedre beslutninger ift. styring af afløbssystemer. Screeningsmetoden tager resultaterne fra en hydraulisk model og undersøger, om styring kan bruges til at udnytte systemet bedre end i dag.

Et af de første skridt på vejen er at finde ud af, om styring overhovedet er en gangbar løsning i forsyningen. Det kan man med SSC-screening.

Du får:

  1. Beregning af potentiel reduktion i overløb (volumen og antal)
  2. Udpegning af præcise aktuatorer og bassiner der skal aktiveres for at opnå reduktionen
  3. Styringslokationer der kan implementeres trinvist
  4. Indsigt i systemsammenhænge, bassinvolumener og overløbsmængder
  5. Tryghed i at hele systemet er undersøgt
  6. Dialogværktøj
  7. Et oplyst grundlag at træffe dine beslutninger ud fra
  8. Mulighed for at undersøge styring i kombination med andre løsninger

Opnå økonomisk gevinst og sænk klimaaftrykket med styring

Modsat separering og andre traditionelle løsninger er styring af afløb ofte billigere og udleder færre drivhusgasser.

Styring af afløb hjælper med at få det maksimale ud af den investering, forsyningen allerede har lavet i afløbssystemet for at overholde myndighedskrav og sikre miljøet og badevandskvaliteten.

Det er der flere fordele ved:

1. Det er dyrt at anlægge nyt, så der er en stor økonomisk gevinst ved at styre i stedet for at bygge.

2. Konstruktion af nye anlæg har et kæmpe klimaaftryk, så styring kan hjælpe jer med at reducere jeres udledninger.

”Styring er blevet mere overskueligt at give sig i kast med fordi jeg har tillid til det udviklede værktøj og til at det kan spare os noget tid og ressourcer”

Find svarene på alle dine spørgsmål

Men hvordan kommer jeg i gang med det?

Vi tager et indledende møde, hvor vi finder ud af, hvad der er op og ned i jeres opland og afdækker jeres behov. I har måske nogle overløb, I vil prioritere at reducere over andre. I overleverer os jeres model, og vi laver potentialeanalysen.

Hvad skal jeg som forsyning levere?

I skal have en fungerende MIKE+-model, der kan bruges i analysen. Har I ikke en, hjælper vi jer gerne med at sætte én op – enten fra bunden eller ved at konvertere jeres nuværende MIKE URBAN-model til MIKE+.

Puha... Hvor lang tid tager det?

Fordelen ved at lave en SSC-screening er, at det er meget hurtigere end at lave en manuel analyse. Der går derfor ikke mange uger fra du har kontaktet os, til du kan sidde med resultaterne i hånden.

Er det ikke en stor opgave at implementere styring i vores system?

Not to worry. Med en SSC-screening får du udpeget alle de steder, hvor styring kan hjælpe dig til at reducere overløb. Men du behøver ikke at implementere dem alle på én gang! Tværtimod lægger screeningen op til, at du udvælger et par punkter til at starte med og på den måde  implementerer  styring henad vejen. I Envidan har vi desuden styr på alle de skridt, der skal til for at implementere styring. Og vi står klar til at hjælpe dig hele vejen til drift, hvis det viser sig, at der er et potentiale for styring i jeres opland.

Vi er ved at separere vores system, er det så stadig relevant for os at styre?

Ja da! Separeringsprojekter tager ofte lang tid, men miljø og badevandskvalitet kan ikke vente. Styring kræver ofte en relativt lille investering, og I kan derfor med fordel implementere styring nu, selvom jeres langsigtede strategi er en anden. OG det er faktisk muligt at implementering af styring gør, at I ikke behøver at separere hele jeres system, men kun en del af det. Dermed kan I både reducere jeres udgifter og klimaaftryk.

"Forskningsbaseret"? Er det så sådan noget højtravende teori, der ikke duer til noget i praksis?

Nej, tværtimod! SSC-screeningen er blevet udviklet i et Innovationsfondsstøttet forskningsprojekt mellem Envidan og DTU Sustain. Her deltog seks danske forsyninger i projektet for at sikre, at det der blev udviklet, også er relevant i praksis. Du er derfor sikker på, at løsningen både er up-to-date med den nyeste viden, og at det er skabt ud fra dine behov ude i den virkelige verden.

Vil du med en tur i maskinrummet og se, hvordan screeningsværktøjet blev til?

Læs Nadias blogindlæg om, hvordan hun udviklede screeningsværktøjet sammen med seks danske forsyninger og DTU Environment.
Employees

Kontakt mig
for mere info

Nadia S. V. Kirstein

Projektingeniør

+45 61 42 14 14

nlu@envidan.dk