Sundhedstjek af ledningsregistrering

Er jeres data fra ledningsregistreringer korrekt?

Afklar om forsyningens ledningsregistrering er korrekt og få hjælp til at prioritere fejl

Data i ledningsregistreringsdatabasen danner grundlag for rigtig meget af det arbejde, der bliver udført i forsyninger fra hydraulisk modellering til benchmarking, fornyelsesplanlægning og meget andet. Derfor er det ekstra vigtigt, at data er korrekte. 

Gennem et sundhedstjek af forsyningens ledningsregistrering af både afløbssystemet og vandledningsnettet hjælper vi jer med at finde eventuelle fejl og prioritere dem. Resultaterne får I præsenteret i en interaktiv Power BI-rapport.  

De fejltyper, der analyseres for, er baseret på vores domænespecialisters oplevelser af, hvad der ofte påvirker resultaterne og medfører ekstra tidsforbrug i opgaveløsningen. Flere forsyninger har deltaget aktivt i udviklingen af produktet med bl.a. inputs til fejltyper.

Fordele ved sundhedstjekket:

  • Få overblik over forsyningens ledningsregistreringsdata
  • Følg udviklingen af fejl over tid
  • Spar tid og ressourcer på fejlsøgning
  • Ret fejl i kilden og undgå dermed at rette fejl flere gange
  • Undgå stopklodser i projekter som følge af dårlig datakvalitet
  • Identificer mangelfuld registrering, som medfører stigende videnstab
  • Fremtidigsikr forsyningens ledningsregistrering

Webinar: Bedste praksis inden for ledningsregistrering

Vores afløbseksperter afholder webinar om ledningsregistrering – her kan du blive klogere på faldgruber og hvordan du fremtidssikrer forsyningens ledningsregistrering.

Det hele løber af stablen online, den 23. april 2024 kl. 10-11

Ses vi?

Employees

Rapportens funktionaliteter

Se mere end 30 typer fejl

I kan se forekomsten af mere end 30 forskellige typer af fejl relevante for jeres afløbssystem og mere end 75 fejltyper for jeres vandledningsnet. Det inkluderer bl.a. tjek af etableringsår, materialer, koter på ledninger, knuder og terræn. Det kan I bruge til at få overblik over hvilke typer af fejl, I har i jeres registrering, og dermed også hvor I skal lægge en ekstra indsats.

Fejlens væsentlighed afhænger af formål

Om en fejl er væsentlig eller ej afhænger af, hvilket formål data skal bruges til. Derfor giver vi jer mulighed for at se de fejltyper, der er væsentlige inden for forskellige forretningsområder f.eks. i forhold til hydraulisk modellering eller fornyelsesplanlægning. Inden for hvert forretningsområde scorer vi desuden fejltyperne efter, hvor alvorlige de. Sammen med forekomsten af fejlen bliver dette brugt til at beregne et fejlindeks, som I kan bruge til at prioritere hvilke fejltyper, I skal rette op på.

Følg udviklingen over tid

I har mulighed for at sætte mål for en række nøgletal og derefter monitorere udviklingen. Det kan I bruge til at synliggøre tilstanden af jeres ledningsdatabase, sætte konkrete mål for forbedring af data og holde øje med om der over tid kommer nye fejl til som følge af dårlige vaner.

Få data for et specifikt geografisk område

I har også mulighed for at se datakvaliteten inden for et specifikt geografisk område, f.eks. kommune, kloakopland og trykzone. Hermed kan I vælge kun at se fejl for lige præcis dét område, hvor I f.eks. skal i gang med et nyt projekt og det derfor er vigtigt at kende datakvaliteten og evt. hurtigt rette op på fejl i data.

Find svarene på alle dine spørgsmål her

Hvordan kommer jeg i gang?

Det eneste, det kræver, er, at vi indlæser forsyningens ledningsregistrering. Det sker via Envidans EnviSync, som er let og ligetil. Har vi allerede indlæst jeres ledningsregistrering, kan vi gå i gang med det samme.

Hvor lang tid tager det?

Lige så snart vi har indlæst forsyningens ledningsregistrering, kan vi begynde at lave et sundhedstjek for jer.

Hvad skal jeg som forsyning levere?

EnviSync skal installeres, og I skal give Envidan læseadgang til ledningsregistreringsdatabasen. Vil I som forsyning have mulighed for at filtrere data på områder, skal disse data sendes pr. mail eller uploades online.

Hvor tit får jeg en ny rapport?

Det kommer an på, hvilket abonnement forsyningen vælger. I kan vælge at få foretaget en kørsel om året, i kvartalet, om ugen eller en om dagen. Hvad, der er det rigtige for jer, afhænger helt af, hvordan I arbejder med at forbedre jeres datakvalitet og hvor ofte I gerne vil kunne se en status på jeres udvikling.

Hvordan får jeg rapporten?

Resultaterne får forsyningen præsenteret i en interaktiv Power BI-rapport gennem Envidans Insights-platform. Hvis I har EnviTronic BI eller EnviTronic Pro, har I automatisk adgang til Envidans Insights-platform. Herigennem har I også gratis adgang til seks standardrapporter om alt fra nedbør til målinger i vandprøver.

Har forsyningen ikke adgang i forvejen, så hjælper vi dig med at skaffe det – dog uden adgang til de seks standardrapporter.

Det er desuden nemt at dele overblikket over fejl i hele organisationen/teamet, da rapporten er browserbaseret.

Hvad er Power BI?

Power BI er et Microsoft produkt, der bruges til at analysere, opsummere og visualisere data, så det kan bruges som beslutningsstøtte.

Hvad betyder det, at rapporten er interaktiv?

Sundhedstjekket producerer mange data – rigtig mange. Derfor er det vigtigt at vise resultaterne i grafer, der både opsummerer disse, men som samtidig giver jer så stor indsigt som muligt. Power BI-rapporten er derfor opsat i en interaktiv brugerflade, der muliggør, at I kan få det store overblik men også selv dykke ned i f.eks. de enkelte forretningsområder eller fejltyper.

Jeg er nysgerrig, men i tvivl om det er noget for os…

Lad os sætte os sammen og få en snak om muligheder og behov for et sundhedstjek af forsyningens ledningsregistrering.

Kontakt mig
for mere info

Nadia S. V. Kirstein

Udviklingschef

+45 61 42 14 14

nlu@envidan.dk