DANDASCheck

Høj datakvalitet og ensartede afløbsdata

Få kontrol over forsyningens data og undgår fejl, spildtid og unødvendige frustrationer
– så kan du fortsat optimere og effektivisere arbejdsgangene.

Med DANDASCheck får du et omfattende kvalitetssikringsprogram, der kan kontrollere de DANDAS-data, forsyningen har for ledninger, knuder, brøndrapporter, projekt og TV-inspektion af kloakanlæg. Hvis du kontrollerer forskellige typer af DANDAS-data samtidigt, kan de desuden sammenholdes med hinanden. På den måde får du besked om, hvorvidt de enkelte filer relaterer optimalt til hinanden – eller om der indbyrdes er afvigelser, som brugere bør reagere på inden videre anvendelse af data.

Med DANDASCheck sikrer du altså, at data overholder din forsynings krav til afløbsdata i DANDAS-format. Det betyder en standardisering af arbejdsgange for alle de medarbejdere, der arbejder med forsyningens data såvel internt som eksternt.

Øg datakvaliteten – nedbring omkostningerne

Fordelene ved DANDASCheck er mange – både for din forsyning, men også dine eksterne samarbejdspartnere.

Høj og ensartet datakvalitet

Du er sikret høj kvalitet uanset hvem, der arbejder med data om afløbssystemet eller udfører kontrollen.

Dokumentation

Med DANDASCheck får du dokumentation for de udførte kvalitetskontroller.

Optimerede arbejdsgange

Du bruger mindre tid på fejlfinding og skal lave færre manuelle tilretninger af data.

Evaluering

Du kan evaluere datakvalitet afhængig af formålet (f.eks. projekteret eller udført anlæg)

Et gennemarbejdet softwaresystem

DANDASCheck er udviklet af specialiser indenfor vand og digitalisering.

Tag databaseret beslutninger

Med en højere datakvalitet kan du træffe beslutninger med større sikkerhed.

Overholdelse af regler

Du er sikker på, at forsyningens krav til datahåndering og -standarder bliver overholdt af alle.

Det er nemt og hurtigt at komme i gang

Vi har sørget for, at du hurtigt kan komme i gang med at få kontrol på forsyningens data med DANDASCheck.

Sådan virker DANDASCheck

Når en medarbejder eller samarbejdspartner kører data gennem DANDASCheck, gøres vedkommende opmærksom på de punkter, som han/hun skal forholde sig til. Den høje datakvalitet kan dermed sikres inden data afleveres, og brugeren har dokumentation for den udførte kontrol. Indholdet af kvalitetskontrollerne styres gennem en nøglefil, der opsættes til den pågældende forsynings formål og anvendelsesmuligheder.

DANDASCheck evaluerer, om de undersøgte data overholder kvalitetskontrollen samt hvilke fejl/advarsler, der bør tages stilling til inden videre anvendelse.

Afhængigt af formål kan kvalitetskontrollen også evaluere anvendte firma/oprindelser i data, forberede godkendte data til afsendelse via mail og tilbyde funktionalitet, der afgrænser data af ældre dato fra at skulle leve op til nuværende standarder. Hvis der opstår ændrede krav eller nye ønsker til indholdet i kvalitetskontrollerne, kan de let justeres, så DANDASCheck altid sikrer høj datakvalitet.

Vi sikrer høj datakvalitet 

 • Indledende kontrol mod XSD-skemaer
 • Overholdelse af fotomanual og brøndmanual
 • Avanceret indholdskontrol på tværs i data
 • Forsyningsspecifikke ønsker til kontrol, eksempelvis navngivning af TV-rapporter
 • Evaluering af fysisk indeks
 • Advarsler, der viser særlige tilfælde i data
 • Dokumentation

Kender du TV-server?

TV-server kan enkelt og effektivt optimere de mange TV-inspektioner, som foretages i din forsyning. TV-server kan sikre, at alle data fra operatøren lever op til et fastsat kvalitetsniveau, inden de kan afleveres til forsyningen.

Sådan kommer du i gang

 1. Download Envidans Toolbox
 2. Åben Toolboxen og installer DANDASCheck som skrivebordsprogram
 3. Envidan sender en nøglefil – videresend evt. til samarbejdspartner
 4. Indlæs nøglefil i DANDASCheck
 5. Du er kørende og klar til høj datakvalitet

Kontakt mig
for mere info

Troels Sander Poulsen

Projektchef

+45 61 42 02 26

tsp@envidan.dk