Bæredygtighed og verdensmålene

Som miljøvirksomhed er vi for alvor med til at bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål inden for vores fagområder, hvor sikringen af rent drikkevand til alle, forbedringen af spildevandsrensningen, udviklingen af robuste, bæredygtige og klimatilpassede byer og udbredelsen af grøn energi er en naturlig del af vores hverdag.

Vi sætter handling bag SDG’erne

Vi sætter handling bag, og derfor har vi udviklet et bæredygtighedsværktøj som hjælper os, vores kunder og vores samarbejdspartnere med at vælge rigtigt og prioritere bæredygtighed i forbindelse med projekteksekvering.

Med SustainED tilbyder Envidan et faseopdelt værktøj, der sikrer en velafprøvet, systematisk og struktureret proces, som giver vores kunder en klar retning og et veldokumenteret beslutningsgrundlag.

Med udgangspunkt i den kortlagte aktuelle situation vurderes, prioriteres og opstilles konkrete mål – både verdensmålene ved hjælp af det indbyggede værktøj SDG Priority og andre bæredygtighedsmål.

Vi tager højde for alle faktorer og sikrer, at du går den rigtig vej og når dine målsætninger.

1.

Kortlægning

Dataindsamling og visualisering af baseline  

2.

Vurdering

Databehandling, analyse og vurdering af potentialer  

3.

Prioritering

Udvælgelse af indsatsområder

4. 

Målsætning

Definere konkrete mål for indsatsområder  

5.

Fornyelsesprojekter

Løsninger til målopfyldelse 

Vil du vide mere om vores arbejde med bæredygtighed?

 

Læs mere her

Kontakt mig
for mere info

Sarah Brudler Friis

Udviklingschef

+45 30 90 31 96

sab@envidan.dk