Spørg os, hvis du har brug for hjælp til:

I Envidan har vi stor erfaring med avancerede energianlæg og design af disse er blandt vores primære kompetencer. Vi er med helt fremme, når det handler om at finde de bedste teknologier til det konkrete anlæg, og vi leverer BAT-anbefalinger på specialistniveau.

Vi har stor erfaring som bygherre og leverer bygherrerådgivning fra øverste skuffe. Vi er også entreprenører og leverer totalentrepriser, så vi ved, hvordan energianlægsprojekter skal udføres. Det betyder, at vi kan være med helt fra den indledende fase, hvor vi arbejder med design, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrahering med leverandører. Samtidig kan vi også følge projekterne til dørs i kraft af vores erfaring med byggeledelse, tilsyn og arbejdsmiljø.

Med en dybdegående forståelse for jeres branche ser vi på hele systemet og sikrer, at udfordringerne er belyst. Samtidig ser vi også på, om man kan drage nytte af eksempelvis lagring eller sektorkobling.

Ved projektering af nye anlæg udarbejder vi alle relevante dokumenter fra bunden, men vi kan også bistå ved fornyelse og opdatering af eksisterende kortlægninger, redegørelser, godkendelser etc. Når vi leverer totalentrepriser, sætter vi et tværfagligt team, som inkluderer såvel procesteknologer som bygge- og anlægsspecialister. Dermed sikrer vi den bedste proces i et gennemtænkt og bygbart projekt.

Kontakt mig
for mere info

Michael Vaisgaard Thorslund

Afdelingschef

+45 93 83 47 03

mvt@envidan.dk

Få hjælp til planlægning af fjernvarmeløsninger

Vi leverer rådgivning og faglig sparring til den danske fjernvarmesektor. Vi har et stærkt team med mange års erfaring fra den danske energisektor, og vi er eksperter, når det handler om at planlægge og projektere fjernvarmeløsninger, der har grøn energi som omdrejningspunkt. Vi har solid erfaring fra etablering af decentrale produktionsanlæg og konvertering til fjernvarme, og vores løsninger tilpasses altid i samarbejde med vores kunder. Og så tror vi på, at dialog er vejen til det bedste resultat.

District heating pipes

Vi har et af Danmarks stærkeste procesingeniør-teams. Vores faglige kompetencer kombineret med stor erfaring gør os i stand til at gå forrest i arbejdet med planlægning og design af energisystemer samt implementering af vedvarende energiformer.

Vi tilbyder dokumenterede metoder til at analysere og identificere muligheder for energioptimering og har en række online styringssystemer, der faciliterer det daglige arbejde og sikrer kontinuerlig optimering af driften på forsyninger.

 

Vi hjælper med:

 • Elektrificering og sektorkobling
 • Varmepumper
 • Energioptimering
 • Idékatalog for fremtidige udbygninger
 • Rensning af røggaskondensat
 • Online styring

Hvad kan du få hjælp til?

Hvilke faser og leverancer kan indgå i vores energi- og fjernvarmeprojekter?
Find svaret her.

 

Specifikation af løsning

 • Kortlægning af kilder for overskudsvarme
 • Kortlægning af matrikler for produktion og akkumulering
 • Specifikation af områdeinddeling
 • Foreløbigt CAPEX og OPEX ved etablering og drift af hvert område
 • Konceptuel beskrivelse som beslutningsgrundlag

Konceptdesign

 • Foreløbige layouts, ledningsplaner, PID og styklister
 • Simple 3D-illustrationer af produktion
 • Interface definitioner
 • Funktionsbeskrivelser
 • Verfikation af CAPEX og OPEX

Indkøbs- og udbudsstrategi

 • Leverandørinddragelse
 • Potentialer for partnerskaber
 • Eventuelle bygherreleverancer
 • Afklaring af leveringstider og kritisk sti under etablering
 • Definition af evalueringskriterier
 • Valg af udbudsform
 • Prækvalifikation og onboarding

Interessent- og myndighedsbehandling

 • Foreløbig involvering af myndighed ifm. nye løsninger
 • Udarbejdelse af projektforslag
 • Udarbejdelse af evt. VVM
 • Afklaring af forhold til naboer, fx. ift. støj
 • Inddragelse af interessenter
 • Forberedelse af ansøgning om byggetilladelse

Udarbejdelse af udbudsdokumenter

 • Funktions- og arbejdsbeskrivelser
 • Krav til sundhed og sikkerhed
 • Fravigelser og tillæg til udbudsramme, fx. ABT18
 • Skabeloner for evalueringskriterier
 • Bilags- og tegningslister

Forhandling og evaluering

 • Udsendelse af udbud
 • Spørgsmål og svar til udbud og besigtigelse
 • Evaluering af indkomne løsninger og tilbud
 • Tilbudspræsentationer
 • Kvantificering af tilbud relativt til evalueringskriterier
 • Kontrahering

Opfølgning og assistance under udførsel

 • Teknisk og strategisk bistand
 • Designverifikation
 • Tilsyn og opfølgning
 • Forhandling ifm. tvister
 • Byggemøder
 • Sikkerhedsarbejde

Nå jeres klimamål med energieffektive projekter

I Envidan brænder vi for energieffektive projekter, som når spildevand bliver til fjernvarme med vedvarende energi, og når anlægget kan modulere og yde systemydelser. Så har elektrificering og sektorkobling sikret et stort bidrag til den grønne omstilling.

Har din forsyning eller kommune brug for hjælp til at nå jeres energi- og klimamål? Så hjælper vi gerne med udbygning af akkumuleringstanke, varmepumper, elkedler eller biomasseanlæg. Vi kan også hjælpe med at afdække jeres behov, hvis I er i tvivl om, hvad der er den rigtige løsning for jer. Bliv klogere på mulighederne her.

Akkumuleringstanke

Accumulation tanks at energy plant in Fårevejle, Denmark

 

​En akkumuleringstank virker som en varmtvandsbeholder, der gør det muligt at lagre varme i kortere eller længere perioder.

På den måde kan varmepumper eller andre opvarmningsanlæg reducere mængden af start- og stopprocedurer og i stedet bruge det varme vand fra akkumuleringstanken, så man mindsker varmetabet.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Dimensionering af akkumuleringstanke
 • Energiberegninger af akkumuleringstanke

Varmepumper

Heat pump with pipe systems at energy plant

 

En varmepumpe er et anlæg, som omdanner energi til varme. Vi yder rådgivning til projekter, hvor der indgår luft-til-vand og vand-til-vand varmepumper

En varmepumpe kan både køre på udeluft, spildevand, drikkevand, geotermi og andre kilder. Derudover kan varmepumper kombineres med vedvarende energi og løsninger for lagring.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Projektplaner
 • Business cases
 • Krav- og udbudsmateriale
 • Byggeledelse, tilsyn og idriftsættelse

Elkedler

Electrode boiler for industrial purpose

 

Med en elkedel kan man nedregulere, så man producerer varme på elkedlen, når elprisen er lav.

På den måde kan en elkedel være en effektiv måde at udnytte energien på, når der er overskud i elnettet.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Energiberegninger
 • Udbud af elkedler
 • Projektering, planlægning og tilsyn

Biomasseanlæg

Hand holding wood pellets

 

Et biomasseanlæg kører på biomasse, fx flis, halm og træpiller.

Da biomasse er nedbrydeligt, bidrager det positivt til forbruget af vedvarende energi og kan være et skridt på vejen mod at nå forsyningens klimamål.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Valg af brændsel
 • Dimensionering af anlægget