Lattergas

Få det bedst mulige overblik og kontrol over lattergasudledningen, som er en vigtig spiller i den samlede udledning af drivhusgasser.

Tag lattergas ud af ligningen

Lattergasemissioner fra renseanlæg er en alvorlig bidragyder til den danske CO2-udledning. Det skal der gøres noget ved, hvis vi skal have en klimaneutral vandsektor. På vegne af Miljøstyrelsen har vi dykket ned i udledningen på ni danske renseanlæg. Undersøgelsen viser, at handling er nødvendig. Da lattergas (N2O) er en meget potent klimagas med en drivhusgaseffekt 273 gange højere end CO2, kan selv små udslip have stor betydning for den samlede drivhusgasudledning fra renseanlæg.

En anden motivationsfaktor for at kigge ind i renseanlæggets lattergasudledning er, at der på renseanlæg over 30.000 PE kommer en grænseværdi for lattergasudledningen i 2025.

Heldigvis er der flere løsninger, der kan afhjælpe problemet. Det vigtigste er i første omgang at få overblik over de faktiske udledninger, og det overblik kan vi være med til at skabe.

Du bør kontakte os, fordi:

  • Vores lattergasspecialister er blandt de bedste i Skandinavien.
  • Vi har ny og opdateret viden fra vores arbejde for Miljøstyrelsen.
  • Vi kan hjælpe dig hele vejen til målstregen.

Din strategi for reduktion af lattergas

Vi kan hjælpe dig med at skabe en brugbar lattergasstrategi, uanset om du har brug for hjælp til dele eller hele strategien.

Undervisning

Få den nødvendige viden om lattergas, N2O

Planlægning

Få hjælp til alt fra målemetodik til økonomi

Analyse

Få hjælp til dit analysearbejde

Rapportering

Få en omfattende rapport med alle dine resultater

Styring

Få vejledning til din fremtidige styringsstrategi

Vil du reducere udledningen af lattergas fra dit renseanlæg?

Eller har anlæggets drift brug for generel optimering? Hvad betyder fjernelse af kvælstof for udledningen af lattergas på dit renseanlæg?

Få alle svarene i guiden til reduktion af lattergasemissioner.

Kontakt mig
for mere info

Anna Katrine Vangsgaard

Senior Procesingeniør

+4546473220

akv@envidan.dk