Lystgass

Tilrettelegg for best mulig oversikt og kontroll på lystgassutslipp som del av det totale klimagassutslippet.

Slik tar du lystgass ut av ligningen

Lystgassutslippene fra de norske avløpsrenseanleggene er en betydelig bidragsyter til Norges totale CO2-utslipp. Dette må det gjøres noe med, og for den danske Miljøstyrelsen har Envidan undersøkt utslippet ved 9 danske avløpsrenseanlegg. Studien viser at handling er nødvendig!

Heldigvis finnes det flere løsninger som kan lindre problemet. Det viktigste er i første omgang å få oversikt over de faktiske utslippene, og den oversikten kan vi være med på å lage.

Du bør kontakte oss fordi:

  • Våre spesialister innenfor lystgass er blant Skandinaviens beste
  • Vi har ny og oppdatert kunnskap fra vårt arbeid for den danske Miljøstyrelsen
  • Vi kan hjelpe deg hele veien til målstreken

Din strategi for lystgass

Vi kan bidra til at du får en brukbar strategi for lystgass, enten du trenger hjelp til deler, eller hele strategien.

Undervisning

Få den nødvendige kunnskapen om N²O

Planlegging

Få hjelpe med å holde styr på alt fra målemetodikk til økonomi.

Analyse

Få hjelp til analysearbeidet

Rapportering

Få en omfattende rapport med alle dine resultater

Styring

Få veiledning for din fremtidige styringsstrategi

Ønsker du å redusere utslippene av lystgass fra renseanlegget?

Eller trenger anleggets drift en generell optimalisering? Hva har nitrogenfjerning å si for lystgassemisjonene på ditt renseanlegg?

Få alle svarene i veiledningen om reduksjon av klimagassutslipp for kommuner og IKS.

Kontakt Anna Katrine Vangsgaard
for mer information
+45 30 58 06 47
akv@envidan.dk

Kontakt meg
for mer informasjon

Lukas Peder Fjeld Hansen

Processingeniør

+47 47 90 03 42

lfh@envidan.no