State of the art oversvømmelses-kortlægning med ny teknologi og de rigtige kompetencer

Ved hjælp af ny teknologi og dygtige Envidanere, er det nu muligt at lave virkelig gode oversvømmelseskort med ekstrem høj detaljeringsgrad for en overkommelig økonomisk indsats.

 

Sammen med Aarhus Kommune og Aarhus Vand har vi i Envidan taget oversvømmelseskortlægningen til et nyt niveau ved gennemførelsen af en hydrodynamisk modelsimulering i 80 cm opløsning med ca. 800 millioner beregningspunkter. Den seneste kortlægning i 2016 havde til sammenligning blot 3 millioner beregningspunkter.

Modelresultaterne er blandt andet anvendt som input til en EAD-beregning på bygningsniveau for hele Aarhus Kommune, så en økonomisk indgangsvinkel kan give det bedste udgangspunkt for den fremadrettede planlægning af skybrudsvand på terræn. Ud over det opdaterede oversvømmelseskort er der udviklet nye visualiseringsmoduler i web til udstilling og visualisering af de kæmpe mængder data.

Chef for forskning og udvikling hos Envidan Mads Uggerby har været projektleder på projektet, og han er stolt:

 

”Som projektleder på opgaven kan jeg bare sige, at jeg er mega stolt og imponeret over, hvordan holdet bag dette arbejde har knoklet og fundet løsninger på tæt på umulige udfordringer i projektet, der har varet næsten et år – og formået at levere et virkelig imponerende arbejde og resultat. Det er bare godt gået!”

 

Der er heller ingen tvivl om, at opgaven har krævet noget ud over det sædvanlige med de meget store datamængder. For at kunne løfte opgaven regneteknisk er der eksempelvis investeret i 2 store regnemaskiner der, via GPU-teknologi, har sikret en samlet beregningstid på kun 3,5 måned, på trods af at den samlede mængde data, som er produceret i projektet, er ca. 43 TB.

Den nye oversvømmelseskortlægning betyder, at det er nu muligt at få et såvel opdateret som meget detaljeret overblik over, hvordan vandet strømmer på terræn i Aarhus.