Gidas

Få de bedste forudsætninger for din spildevandsplanlægning

Med Gidas får du altid opdateret data, versionsstyring og kvalitetssikring mm. serveret på en brugervenlig, webbaseret platform.

Bøvler du også med ustrukturerede tillæg og flere versioner af din spildevandsplan? Rod i versioner og tillæg er en frustrerende tidssluger for mange forsyninger, men hjælpen (og strukturen) er nær!

Gidas er et digitalt værktøj til at udarbejde og håndtere spildevandsplaner, og det sikrer dig og din kommune de bedste forudsætninger for jeres spildevandsplanlægning. Gidas samler alle relevante data ét sted og tager udgangspunkt i opdateret data fra plansystemer. Derfor kan du altid regne med, at du arbejder med korrekte og præcise data. Med Gidas får du også kvalitetssikring, så du nemt kan tjekke en række kritiske opmærksomhedspunkter i din spildevandsplan. På den måde hjælper Gidas dig med at sikre kvaliteten af dine planer, så du slipper for at spilde unødig tid på manuel kvalitetssikring og fejlfinding.

Med Gidas får du også et indbygget versionsstyring, der er en digital mulighed for at håndtere tillæg – uden at du manuelt skal gemme og holde styr på kopier.

Versionerne er samlet ét sted, så du altid arbejder med godkendte planer og tillæg.

Gidas er et intuitivt værktøj, der løbende afstemmes efter brugernes behov

Gidas er et intuitivt og brugervenligt webbaseret værktøj og systemet kan tilgås af flere brugere på samme tid, hvilket gør samarbejdet nemt og effektivt for dig og dine kolleger. Det samme gælder for samarbejdet med kommuner, forsyningsselskaber og miljømyndigheder, da Gidas sikkert deler viden gennem data og understøtter relevant indrapportering.

Og så bliver Gidas løbende udviklet og forbedret i dialog med vores brugere, så systemet møder jeres behov ude i virkeligheden.

Male hands coding on laptop

”Systemet er meget brugervenligt, og det gør det meget nemmere for os at håndtere godkendte planer og tillæg”

”Det er en fordel, at Gidas er webbaseret. Det er nemmere at gå til, og mange nye medarbejdere er mere vant til webbasserede systemer. Det er også en fordel, at den ligner brugerfladen i alt andet vi anvender, fordi det gør det nemmere at gå til”

Puls

  • Automatisk årlig afrapportering for regnbetingede udledninger
  • Upload af udledningstilladelser som PDF direkte fra Gidas
  • Løbende tilpasning jf. Miljøstyrelsens datatekniske anvisning, herunder de nye krav til kvalitetsniveau og ejerforhold på udløbsniveau

Plandata.dk

Gidas understøtter datamodellen i Plandata.dk og sikrer en let ajourføring:

  • Upload af kloakoplande til plandata.dk
  • Fri brugerstyring af kloakeringsformer og tilhørende oversættelse til plandata-typer
  • Opdatering af afløbskoder, anvendelseskoder og ejerforhold på adresseniveau fra ejendoms- og miljødatabasen fra OIS

Kontakt mig
for mere info

Kasper Rasmussen

Afdelingschef

+45 27 15 01 03

kas@envidan.dk