Envidan investerer millionbeløb i BI og Business Analytics

Gennem de seneste 25 år har Envidan hjulpet forsyningsselskaberne med at træffe de rette beslutninger baseret på forsyningens produktions- og ledningsdata.

Vi lever i en tid, hvor datamængderne stiger eksponentielt, og det samme gør forventningerne til effektiv og optimeret drift af virksomheder i alle brancher. Den hastighed, hvormed vi opsamler, transformerer og analyserer relevante data fra alle niveauer af forretningen, er helt afgørende for vores evne til at træffe de rette beslutninger.

 

Derfor har vi i Envidan valgt at investere massivt i understøttelsen af forsyningernes behov for have den nødvendige indsigt til at kunne træffe velfunderede beslutninger på såvel operationelt som strategisk niveau.

Grundlaget for investeringen er Danmarks (måske) største samling af forsyningsdata

At træffe de rette beslutninger handler ikke blot om at have de rigtige data i store mængder, men også om at analysere og fremstille de rette data, så de giver værdi.

Gennem mange år har Envidans kunder via vores forskellige portalapplikationer nydt godt af alle de data, som vi gennem årene har samlet op og med kundernes accept brugt på tværs af kundekredsen. Tiderne har dog ændret sig, og det bliver i stigende grad nødvendigt at sammenstille produktions- og infrastrukturdata med finansielle eller andre data fra forskellige dele af forsyningen.

Det gør vi nu med en millioninvestering, der understøtter vores kunders behov, og gør at vi endnu bedre kan hjælpe med at optimere kundernes forretning. Og det kan betale sig for forsyninger og kommuner, for Nucleus Research viser, at virksomheder i gennemsnit tjener 10,66 kr. for hver 1 kr., de investerer i Business Intelligence og Business Analytics.

Løsningen er BI, Data Warehouse og Business Analytics

Teknisk baseres løsningen på den nyeste teknologi indenfor Business Intelligence, Machine Learning og Business Analytics fra Microsoft.

Hos Envidan er vi Microsoft Sølvpartner, og sammen med Kapacity, der er kåret som årets Microsoft Data & AI Partner fire år i træk og senest i 2021, er vi i fællesskab i gang med at bygge den måske mest omfattende Data Warehouse- og Business Analytics-løsning til forsyningssektoren i Danmark.

Vi gør det muligt at udstille og analysere forsyningernes egne data i vores omfattende Cloud-platform.

Sammen med Kapacity kan vi forædle og kvalitetsstemple relevante data således, at forsyningen får mest mulig værdi ud af de store mængder af data, der for manges vedkommende allerede i dag er tilgængelige i Envidans Portal-setup.

BI giver kun værdi, når det forsyningsfaglige er på plads

Hvorfor er BI fra Envidan overhovedet relevant, når der er allerede er mange andre, som tilbyder BI-løsninger?
Det er det, fordi Envidan er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder inden for hele vandkredsløbet, og det er den faglighed, der gør en forskel.

Vi kan sammen med BI, Machine Learning og Artificial Intelligence rådgive forsyningerne med et vand- og spildevandsfagligt afsæt, og ikke udelukkende ud fra opstillede, finansielle KPI’er. Vi kan dermed uddrage værdi af alle forsyningernes data og med intelligent dataprocessering kan vi hjælpe på et helt andet niveau end et traditionelt BI-konsulenthus, hvad enten der er tale om anomalidetektion, trendanalyse, forecast eller optimering af produktions- og arbejdsgange i forretningen. Envidan kan således hjælpe med at træffe de rette beslutninger både på operationelt og ledelsesmæssigt niveau.

Vær en af de første piloter til at understøtte den digitale transformation

I perioden juli-december 2021 vil Envidan arbejde på en række pilotprojekter, hvor vi inviterer vores kunder til at deltage i udvælgelsen og bearbejdningen af de datarapporter og analyser, som i fremtiden kan skabe værdi for alle forsyningsselskaber i landet.

De forsyninger, som ønsker at være med i dette arbejde, får en enestående mulighed for at sætte et fingeraftryk på det digitale grundlag, der skal understøtte den digitale transformation for forsyningssektoren i det kommende år.

 

Vil I være med, så tøv ikke med at kontakte os.