Dataplatform giver nye digitale byggesten til vandsektoren

Digital transformation er en nødvendighed i vandsektoren. Mange aktører i branchen er med på den digitale bølge. Men vi er ikke i mål, hvis branchen skal kunne imødekomme øgede krav om digitalisering. Forsyningsdata skal gøres mere tilgængeligt, og siloer skal nedbrydes internt i organisationen – noget brugen af en dataplatform kan understøtte.

Bedre og mere datadrevne beslutninger

Vandsektoren skal én vej, og det er mod mere digitalisering. Digital transformation handler bl.a. om at blive i stand til at tage bedre beslutninger, der er baseret på data på tværs af siloer og datakilder. Data er helt essentielle. Det gælder både ved opsamling og opbevaring af data samt ved sikring af adgangen til de indsigter, dataene kan give.

En måde at skabe optimal udnyttelse af data er ved at samle data i én platform. Ifølge David Getreuer Jensen, Head of Data Science og Digital Innovation i Envidan, kan en dataplatform gøre det nemmere at træffe bedre og mere datadrevne beslutninger, hvilket er en nødvendighed for at kunne effektivisere og investere korrekt.

En dataplatform er et sted, hvor al data er samlet. Og her skal ”al data” understreges. Også den fra SRO-systemer på renseanlæg, ledningsregistrering, anlægsregistre, dokumenter samt tredjepartsdata fra f.eks. DMI og EnergiNet. I dataplatformen er det muligt at arbejde med data, automatisere processer, visualisere og integrere dem.

“Platformen kan bruges til forbedring af arbejdsgange, visualiseringer og til at bygge modeller, hvilket der med god grund er stigende forventninger til, at vandsektoren skal kunne.”

En hjælpende hånd til en travl branche

Der er gennem mange år blevet indsamlet store mængder data i vandsektoren. Disse data er dog ikke systematiserede, og de er meget svære eller umulige at gennemskue. Det kræver vandfaglig og digital indsigt at anvende disse data. Envidans erhvervs-ph.d. viser imidlertid, at vandsektoren mangler interne ressourcer og digitale kompetencer, og at den uudnyttede data hober sig op rundt om i organisationerne.

Mange organisationer har den helt store udfordring, at de i forhold til data og datadeling har en meget silobaseret struktur. I økonomiafdelingen kan de have ét system og i IT-afdelingen et helt andet, som de endda kan have fået ”bygget” specielt til dem. Når man benytter proprietære systemer eller bygger og programmerer noget selv, bliver det lukkede systemer – såkaldte siloer. Systemerne kan kun det, de skal, og data er låst til den anvendelse. De er derfor ikke agile.

“Vi skal slippe data fri, og det gør vi med en fælles platform.”

Data on demand

I en dataplatform samles data, og hermed kan medarbejdernes faglige og tekniske viden sikres i rapporter, machine learning-modeller til forudsigelser af ledningstilstande, kvalitetssikring af data og lokalisering af uvedkommende vand samt til at arbejde målrettet med asset management i organisationen. Har du alle data og datakilder tilgængelige, kan du anvende data på tværs og skabe en værdi, som ellers ikke er muligt.

“Organisationer skal ikke længere arbejde i flere datadrevne systemer – de skal samle data og opnå synergier og øget effektivitet. Det har vi selv oplevet hos Envidan, da vi implementerede dataplatformen, som vi nu kan tilbyde hele forsyningsbranchen.”

David Getreuer Jensen, Head of Data Science og Digital Innovation’

 

Vil du vide mere om dataplatformen?

Læs mere her