Store oversvømmelser i Norge kræver handling

Sommeren har med al tydelighed vist, at klimaforandringerne er i fuld gang. Vi har set rekordvarme temperaturer i Europa med op til 45 grader flere steder. Vi har set vejrfænomener som kæmpestore hagl på op til 19 cm i diameter i Italien. Og vi har set ekstreme regnmasser i Norge og Sverige – også her i Danmark har vi haft flere større skybrud.

 

Bekymrende? Ja, i den grad! Og derfor er der behov for, at sætte fuldt tryk på klimatilpasningen, så vi forebygger og reducerer de økonomiske omkostninger ved det ændrede klima, vi uvægerligt ser ind i.

Såvel i Norge som i Danmark har det politiske system forholdt sig til situationen.

I Danmark er Klima-, Energi og Forsyningsminister, Lars Aagaard, meget klar i mælet: ”Vi ved godt, hvad der skal til for at bremse klimaforandringerne. Vi skal holde op med at brænde fossil energi af. Men vi kan ikke få verden til at holde op med at brænde fossil energi af i morgen. Det at bruge energi er fundamentalt for vores moderne liv. Derfor er vi nødt til at stille alternativer til rådighed. Alternativet er ikke at sige til mennesker: Slut med at køre i bil, slut med at bruge energi.” – Dette var budskabet fra Lars Aagaard i DR’s Aftenshow.

I Norge har den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, også fokus på klimatilpasningen.

Under et besøg i Leirsund, der blev voldsomt ramt af stormen Hans, blev statsministeren i NRK citeret for at sige: ”Vi kommer til å få våtere og villere vær også i denne delen av landet vårt. Vi vet, at dette er en klimatilpasning, vi bare må gjøre. Og det kommer til å skje”.

Kilde: www.nrk.no

Verdenskendte erfaringer fra København

Tilbage i 2011 blev København oversvømmet med en 1000-årsregnhændelse, og i årene efter blev byen flere gange ramt af 100-årshændelser med store økonomiske skader til følge. Det forklarer tidligere direktør for vand- og spildevandsaktiviter i et af Københavns store forsyningsselskaber, HOFOR, og nuværende CEO i Envidan, Ole Fritz Adeler.

Ole Adeler har igennem 10 år været en del af klimatilpasningsindsatsen i København, som har fået opmærksomhed fra hele verden.
Han udtaler:

“I mit tidligere virke som direktør for vand- og spildevandsaktiviteterne i et af de store forsyningsselskaber i hovedstaden fik vi taget seriøst fat om problemstillingen, for når man først har oplevet de ekstreme hændelser, så er det politiske fokus skærpet på specielt tilpasningsmuligheder. Det er helt naturligt, da det gælder om at beskytte borgerne mod de gener, som følger af ekstreme regnskyl eller høj vandstand”

Det samme ser man i Norge efter sommerens store oversvømmelser, hvor billeder viser huse og biler, der bliver skyllet væk til fare for alle. Men hvordan danner man sig et overblik? Hvilke tiltag skal iværksættes? Hvor langt kan det økonomisk betale sig at gå? Og ikke mindst – hvem skal betale? Hvor langt kan det økonomisk forsvares at klimatilpasse? Og ikke mindst – hvem skal betale?

Sådanne spørgsmål har afkrævet et svar efter bla. hændelsen i København i 2011. Siden 2011 er der løbet meget vand i gaderne, og vi er blevet markant klogere på, hvordan vi kan svare kvalificeret på disse spørgsmål, og skabe det nødvendige beslutningsgrundlag for det politiske system. Det er også igangsat store innovationsprojekter, som blandt andet har til formål at optimere indsatsen, og sikre at klimatilpasningen hænger sammen med byudvikling og andre infrastrukturprojekter. Erfaringen er nemlig, at klimatilpasning tager mange år, og en plan for tilpasningen skal løbende justeres for at følge byudviklingen, som drives af alt muligt andet end klimatilpasningen.

Netop afsluttet innovationsprojekt viser vejen frem

Envidan har sammen med udvalgte aktører igennem de sidste par år arbejdet på et stort norsk innovationsprojekt, der netop har haft fokus på, at klimatilpasning skal samtænkes med den løbende byudvikling. Bærum Kommune har, som ejer af projektet InnoVann, beskrevet behovet, og vi har sammen skabt et nyt innovativt koncept for planlægning af klimatilpasningsindsatsen. Konceptet understøtter den politiske beslutningsproces, som sikrer klimatilpasningen som en integreret del af den fremtidige byudvikling. Netop hvad der er behov for lige nu!

Vil du læse mere om InnvoVann?

Ja, jeg vil gerne læse mere

Eller læs om, hvordan Innovann hjalp Bærum kommune
med at håndtere skybrud og oversvømmelser

 

Læs casen

 

 

 

 

 

 

Kontakt mig
for mere info

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk