Konceptet, InnoVann, klæder forsyninger og kommuner på til at håndtere ekstreme regnmasser

Efter en sommer med usædvanligt voldsomt vejr, er der ingen tvivl om, at vi ser konsekvenserne af klimaforandringerne. Vi har set rekordvarme temperaturer i Europa med op til 45 grader flere steder. Vi har set vejrfænomener som kæmpestore hagl på op til 19 cm i diameter i Italien. Og vi har set ekstreme regnmasser og skybrud i Norge, Sverige og Danmark.

I forbindelse med at regnen bliver kraftigere og rammer oftere, er der behov for at tage hensyn til klimaforandringerne i lokalplanlægningen hos danske, svenske og norske kommuner. Og jo bedre en kommune kan integrere klimatilpasning i deres kommunale planer og projekter, desto bedre bliver klimatilpasningen og dermed den samlede økonomi.

Konceptet, InnoVann, er et godt eksempel på, hvordan man som forsyning og kommune innovativt kan optimere løsningen af samfundsøkonomiske udfordringer, som klimatilpasning må anses for at være. Konceptet gør kommuner og forsyninger i stand til at kontrollere klimatilpasningen, så de i en politisk presset situation, hvor der netop er behov for hurtigt at demonstrere overblik, kan sætte de væsentligste tiltag på den politiske dagsorden og komme i gang med arbejdet.

Innovationsprojekt med Bærum Kommune i Norge viser vejen frem

I den norske Bærum Kommune så man et behov for at forny sig ift. regnvandshåndtering som helhed i tæt bebyggede områder. Med hjælp fra Leverandørutviklingsprogrammet i Norge fik kommunen konkretiseret behovet, og der blev bevilget midler til et innovationsprojekt fra Innovasjon Norge. Innovationsprosjektet, InnoVann, blev efterfølgende skabt i et samarbejde mellem offentlige og private partnere.

Fagleder for regnvand i Envidan Norge, Torbjørn Friborg, forklarer, at kommunerne i Norge længe har haft fokus på regnvandshåndtering i nye projekter. Først og fremmest er planen dog at håndtere de små regnskyl et projekt ad gangen. Denne tilgang giver imidlertid ikke mulighed for at løse de store problemer såsom nedbør, der ikke kan være i ledningsnettet, og som i stedet flyder på tværs af ejendomsgrænser og projekter.

Envidan blev tildelt opgaven sammen med et bredt konsortium af eksperter fra Norge og Danmark. Konsortiet bestod af: Envidan, SCALGO, SLA, Menon Economics og Aarhus Vand.

Fra innovationsprojekt til produkt henvendt til alle forsyninger

InnoVann er nu videreudviklet til et koncept, som giver kommunerne helt nye muligheder for at samtænke klimatilpasning og byudvikling. Konceptet består af kommunale arbejdsgange, en ny metodisk tilgang til klimatilpasning og ikke mindst revolutionerende nye funktionaliteter i værktøjet SCALGO Live, som allerede i dag er bredt anvendt i nordiske kommuner og forsyninger.

Med InnoVann kan brugeren se helheden i nedbørsfelterne og forberede udviklingen af klimatilpasningstiltag, så det er let og effektivt at integrere regnvandshåndteringen i alle fremtidige projekter – store som små, private som kommunale. Men tiltagene udvikles først, når andre projekter skal igangsættes. Dét øger effektiviteten og reducerer omkostningerne.

Mads Uggerby, der har været projektleder for InnoVann, peger på den værdi, som konceptet kan skabe for kommuner og forsyninger:

“Flere universiteter og andre aktører i Skandinavien har analyseret på samfundsøkonomien i at klimatilpasse. Konklusionen er, at det kun sjældent er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at klimatilpasse til serviceniveauer over det, som traditionel kloakering giver borgerne – vel at mærke, hvis klimatilpasningen ikke kobles sammen med andre projekter. For sammen med andre projekter, der alligevel skal gennemføres, bliver det kun meromkostningen til klimatilpasning, der skal indgå i den samfundsøkonomiske betragtning. Og så er der ofte rigtig god samfundsøkonomi i klimatilpasningen”

“Og selv om vi oplever storme som Hans allerede i dag” fortsætter Mads, “er der virkelig god ræson i at klimatilpasningen afventer andre projekter. For det bliver tiltagende værre over de 50-100 år, som de samfundsøkonomiske beregninger typisk laves over, så den største gevinst opnås i den sidste del af perioden”.

Skaden er sket, nu skal vi sikre os, at omkostningerne og skaden for borgerne begrænses mest muligt. Vi er klar til at hjælpe i processen med viden, erfaringer og kompetencer på tværs af Norden.

Se, hvordan Innovann hjalp Bærum kommune med at håndtere skybrud og oversvømmelser

Læs casen om Bærum kommune

Læs mere om værktøjet InnoVann, som kan hjælpe forsyninger og kommuner med at tackle det voldsomme vejr

Læs om InnoVann

Kontakt mig
for mere info

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk