Entreprise

Din vej til et komplet og nøglefærdigt anlæg eller vandværk

Envidan leverer samlede driftsklare spildevandsanlæg, ressourceanlæg og vandværker

Vi tilbyder løsninger, der omfatter alle faser af byggeriet, og vi kan levere komplette nøglefærdige anlæg og vandværker såvel som delleverancer i form af en komplet slamafvandingslinje, et nyt ledningsanlæg eller en ny procestank.

Du kan trygt hive fat i os, hvis du har brug for hjælp til planlægning, projektering, udførelse, idriftsættelse, indkøring og dokumentation.

Vi har et specialiseret vandværksteam, der består af specialister inden for bl.a. maskinelle installationer, behandlingsprocesser, vandkemi og hygiejniske barrierer. Tilsammen har de den fornødne ekspertise til at levere nøglefærdige vandværker, der lever op til nutidens krav og forventninger til bæredygtighed, driftssikkerhed, arbejdsmiljø, rensning af miljøfremmede stoffer mm.

 

Employees

En tværfaglig tilgang til vores entrepriser

Vi bringer alle vores skarpe hoveder inden for planlægning, anlægsteknik, hydrauliske beregninger, pumpeteknik, procestekniske løsninger mm. i spil for at sikre det bedste projekt fra design til idriftsat anlæg.

Det er alfa omega for os, at vi imødekommer vores kunders behov og ønsker, og kundetilpasning, fleksibilitet og nærvær er nøgleord, når vi udfører entrepriser.

Vores totalleverancer inkluderer:

  • Renseanlæg
  • Vandværker
  • Slambehandling
  • Varmeproducerende energianlæg
  • Mandskabsbygninger
  • Afløbstekniske løsninger

Har du brug for hjælp?

  • Spekulerer du over, hvordan din forsyning kan levere bedre og billigere, samtidig med at I realiserer jeres bæredygtighedsmål?
  • Eller ligger du søvnløs over, hvordan I skal leve op til nye reguleringer, eller om I kan nå i mål med udbygningen af jeres ressourceanlæg eller vandværk inden for den planlagte tidsramme?

Kontakt mig
for mere info

Jens Albrechtsen

Entreprisechef

+45 40 53 28 06

jal@envidan.dk