Företag

Din väg till en komplett och nyckelfärdig anläggning eller vattenverk

Envidan tillhandahåller nyckelfärdiga avloppsreningsverk, resursanläggningar och vattenverk.

Vi erbjuder lösningar som täcker alla byggnadsfaser och vi kan leverera kompletta nyckelfärdiga anläggningar och vattenverk samt delleveranser i form av en komplett slamavvattningslinje, ett nytt rörsystem eller en ny processtank.

Du kan lita på oss om du behöver hjälp med planering, konstruktion, utförande, driftsättning, uppstart och dokumentation.

Vi har ett specialiserat vattenverksteam som består av specialister på områden som mekaniska installationer, behandlingsprocesser, vattenkemi och hygieniska barriärer. Tillsammans har de den expertis som krävs för att leverera nyckelfärdiga vattenverk som uppfyller dagens krav och förväntningar på hållbarhet, driftsäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, behandling av föroreningar osv.

 

Anställda

Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för våra kontrakt

Vi använder alla våra hjärnor inom planering, byggteknik, hydrauliska beräkningar, pumpteknik, processtekniska lösningar osv. för att säkerställa det bästa projektet från utformning till driftsättning.

Att uppfylla våra kunders behov och önskemål är av största vikt för oss, och anpassning, flexibilitet och närvaro är nyckelord när vi utför kontrakt.

Våra nyckelfärdiga leveranser omfattar:

  • Avloppsreningsverk
  • Vattenverk
  • Behandling av slam
  • Värmeproducerande energianläggningar
  • Besättningsbyggnader
  • Tekniska lösningar för dränering

Behöver du hjälp?

  • Undrar du hur ditt företag kan leverera bättre och billigare och samtidigt uppnå dina hållbarhetsmål?
  • Eller är det så att du inte kan sova på grund av hur du ska följa nya regler eller om du kommer att kunna slutföra utbyggnaden av ditt resurscenter eller vattenverk inom den planerade tidsramen?

Kontakta mig
om du vill veta mer

Mathias Svensson

Verkställande direktör

+46 70 676 14 70

msv@envidan.se