InnoVann

Planlæg et klimarobust samfund - på kort og på langt sigt

InnoVann giver dig det overblik, du skal bruge for at kunne planlægge et klimaresistent samfund

Mange kommuner har ikke overblik over, hvordan klimaforandringerne vil påvirke dem. Derfor har de brug for bistand for at få udformet planer og vedtaget tiltag for klimatilpasningen.

Vi mærker allerede nu konsekvenserne ved klimaforandringerne, f.eks. i form af voldsomt vejr i form af kraftige storme, kæmpehagl og usædvanligt store mængder nedbør. Vi kan ikke stoppe regnen i at falde, men vi kan i høj grad påvirke, hvilken konsekvens det får, når den rammer jorden.

Med InnoVann får du overblik over dine udfordringer og muligheder i forbindelse med håndtering af ekstrem nedbør i kommunen, som kan bruges som vidensgrundlag for arealplanlægning og projektudvikling fremadrettet.

Klimatilpasning gjort smartere

Vi mener, at den bedste klimatilpasning opnås ved klimatilpasning i forbindelse med allerede planlagte, igangværende og fremtidige projekter.

Derfor ser vi sammen på, hvad kommunen allerede har planlagt, og giver input til, hvordan klimatilpasning kan indgå i disse projekter – til det bedste for hele oplandet.

Den dynamiske skybrudsplan er køreplanen for klimatilpasning

Regnvandsplanen har til formål at identificere risici og udpege alle muligheder for at gennemføre terrænændringer. Det har til formål gradvist at forbedre regnvandshåndteringen – både på kort og lang sigt.

Ved at have en langsigtet plan kan regnvandsprojekter gennemføres i kombination med andre projekter, og dermed er både omkostninger og klimaaftryk mindre, end hvis det hele udelukkende udføres som et klimatilpasningsprojekt.

Skybrudsplanerne er dynamiske. Det vil sige, at de ændrer sig over tid, efterhånden som nye muligheder opstår. Og du bliver uddannet til selv at arbejde med og vedligeholde planen. Alle analyser og skybrudsplaner vil være tilgængelige i SCALGO Live-webværktøjet.

Nye arbejdsprocesser i kommunen bruger værktøjet i deres daglige arbejde

En plan er kun en plan, hvis den ikke bruges i det daglige arbejde. Særligt indenfor klimatilpasning er det nødvendigt, at hele organisationen tager ansvar for klimatilpasning i sine projekter.

Vi hjælper med at definere arbejdsprocesser, så planlægningen fungerer bedre i alle faser. Sådan kan du som kommune være sikker på, at du ikke går glip af en mulighed for at løse et regnvandsproblem.

Effekten af de planlagte tiltag kan evalueres på en helt ny måde

Envidan har stor erfaring med at planlægge konkrete tiltag, både i den tidlige fase og i projektering. Og med InnoVann kan du hurtigt se effekten af tiltagene.

Ved at sammenligne reduktionen af oversvømmelser og skadesomkostningerne med foranstaltningernes omkostninger, kan vi finde de mest samfundsøkonomiske tiltag. Når vi sammenligner dette med de andre værdier, som tiltagene tilfører, såsom æstetik, biologisk mangfoldighed osv., kan vi give gode anbefalinger om vejen frem.

Sag

Innovationsprojekt sikrer værktøjer og arbejdsproces til håndtering af skybrud og styrtregn

I 2016 blev Bærum ramt af styrtregn, som førte til omfattende skader. Og det samme skete igen i både 2017, 2019 og 2020, hvor der faldt voldsom regn i Bærum med alvorlige skader til følge.

Dette blev starten på innovationspartnerskabet InnoVann. Produktet er nu færdigudviklet og klar til udrulning til alle kommuner, der ønsker hjælp til at vurdere klimatilpasning i egen kommune.

Så vil du vide mere om projektet, og hvordan du kommer i gang?

 

Kontakt mig
for mere info

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk