EnviDrift

Systematisering og effektivisering af driften - Målret din forsyningens indsats

Planlæg forsyningens arbejde og yd en målrettet indsats!

Hver eneste dag varetager forsyningerne mange komplicerede opgaver, der alle understøtter, at driften forløber optimalt. Der skal planlægges jobs, dokumenteres udført arbejde og de mange driftshenvendelser fra borgere og medarbejdere skal prioriteres og håndteres. Forsyningen må også bevare overblikket over ledningsnettet samt fornyelsesplanlægning og generelt være på forkant ift. vedligehold. For at løse alle disse vigtige opgaver mest hensigtsmæssigt og effektivt kræver det, at forsyningerne altid har styr på:

 

 • Hvor problemerne er mest kritiske – så de kan løse dem i prioriteret rækkefølge.
 • Om der er for mange henvendelser på en bestemt fejltype – da det kan indikere et generelt problem i området.
 • Om alle opgaver håndteres rettidigt – eller om der er behov for at omprioritere ressourcerne, så alle opgaver nås, og medarbejderne kan følge med.
 • At de ubesværet kan dokumentere udført arbejde overalt.

 

Med Envidrift får forsyningerne et totalt overblik over infrastruktur og vedligeholdelse samt en proaktiv vedligeholdesesplan, så de kommer på forkant med omkostninger. Samtidig øger Envidrift kvaliteten og nedsætter omkostninger, driftstab og -nedbrud.

 

EnviDrift skaber værdi hele vejen rundt i forsyningen

Fordelene er mange, både i den enkelte afdeling og for hele forsyningen

Fordele for driftschefen

 • Du og forsyningens medarbejdere har et klart og entydigt overblik over, hvad der forventes af jer. I har mulighed for at planlægge og omprioritere opgaverne på individuelt og team-niveau.
 • Du kan tilknytte alle relevante dokumenter som driftsinstrukser, tegninger mv., så de er tilgængelige for alle brugere af systemet.
 • Du kan sende en opgave direkte fra EnviDrift til den samarbejdspartner, som skal afhjælpe problemet.

Fordele for planlæggeren

 • Du kan via den integrerede kortfunktion i EnviDrift se, hvor problemerne udarter sig.
 • Du får ved hjælp af kortfunktionen overblik over eventuelle koncentrationer af enslydende henvendelser, der kan indikere et overordnet problem, der skal tages hånd om.
 • Du kan tilgå EnviDrift fra dit foretrukne online device.
 • Du får et bedre overblik over, om medarbejderne kan følge med, eller om arbejdsfordelingen skal laves om.

Fordele for økonomichefen

 • Dine medarbejdere kan sætte hurtigt og målrettet ind der, hvor problemerne er størst.
 • Du får et fleksibelt system, som kan tilpasses forsyningen.
 • Dine medarbejdere kan arbejde mere målrettet og effektivt.
 • Du får et bedre overblik over, om de økonomiske ressourcer er rigtigt fordelt.

Oplever du også stor efterspørgsel på udrulning af fjernvarme?

Efterspørgslen på fjernvarme er rekordhøj i øjeblikket, men det kan være en udfordring for en forsyning at bevare overblikket over implementeringen, når andre parter tager over. Med EnviDrift Varme dokumenterer forsyning og entreprenør i samme system hele vejen igennem, sådan at alle er ajour med status, aftaler, opmærksomhedspunkter og borgerhenvendelser.

Det betyder både et bedre overblik og bedre kvalitet af arbejdet.

Er du træt af at bruge længere tid på sagsbehandlingen end på at bekæmpe rotter?

Envidrift Rotter hjælper dig nemt og intuitivt i mål med sagsbehandlingen, og det er hele tiden muligt at få et opdateret overblik over alle aktuelle sager – fra henvendelse til udført opgave. Envidrift til rottebekæmpelse indrapporterer desuden automatisk og på døgnbasis til Danmarks Miljøportal,

 

Læs, hvordan din hverdag bliver nemmere med Envidrift Rotter

Planlæg opgaver og vær forberedt på uforudsete udfordringer med Jobplan

Driftslederen bruger Jobplan til at planlægge årshjulet for kommende opgaver, koordinere jobs, og få det gode overblik over medarbejderne og de opgaver, der venter.

For medarbejderen giver Jobplan overblik over kommende jobs, mulighed for at tildele jobs til egen ugeplan samt at koordinere med teamet.

Kontakt mig
for mere info

Iben Munk Bjerg

Teamleder Product Management & Innovation

+45 26 82 53 35

imb@envidan.dk