EnviDrift

Systematisering og effektivisering av driften – Målrette forsyningens innsats med EnviDrift

Planlegg tilbudets arbeid og gjør en målrettet innsats!

Hver eneste dag tar forsyningene seg av mange kompliserte oppgaver, som alle støtter at driften går optimalt. Arbeidsplasser skal planlegges, utført arbeid skal dokumenteres og de mange driftshenvendelsene fra innbyggere og ansatte skal prioriteres og håndteres. Forsyningen skal også holde oversikt over ledningsnettet samt fornyelsesplanlegging og generelt ligge i forkant av vedlikehold For å løse alle disse viktige oppgavene på den mest hensiktsmessige og effektive måten, krever det at forsyningene alltid har kontroll over:

 

 • Der problemene er mest kritiske – slik at de kan løse dem i prioritert rekkefølge.
 • Hvis det er for mange henvendelser om en bestemt feiltype – da dette kan tyde på et generelt problem i området.
 • Om alle oppgaver blir håndtert i tide – eller om det er behov for å omprioritere ressurser slik at alle oppgaver oppnås og de ansatte kan henge med.
 • At de enkelt kan dokumentere arbeid utført hvor som helst.

 

Med Envidrift får verktøyene totaloversikt over infrastruktur og vedlikehold samt en proaktiv vedlikeholdsplan, slik at de kommer i forkant av kostnadene. Samtidig øker Envidrift kvaliteten og reduserer kostnader, driftstap og havari.

 

EnviDrift skaper verdi hele veien rundt forsyningen

Fordelene er mange, både i den enkelte avdeling og for hele tilbudet

Fordeler for driftsleder

 • Du og forsyningens ansatte har en klar og entydig oversikt over hva som forventes av deg. Du har mulighet til å planlegge og omprioritere oppgavene på individ- og teamnivå.
 • Du kan tilknytte alle relevante dokumenter som bruksanvisning, tegninger etc. slik at de er tilgjengelige for alle brukere av systemet.
 • Du kan sende en oppgave direkte fra EnviDrift til forretningspartneren som skal utbedre problemet.

Fordeler for planleggeren

 • Via den integrerte kartfunksjonen i EnviDrift kan du se hvor problemene utvikler seg.
 • Ved hjelp av kartfunksjonen får du oversikt over eventuelle konsentrasjoner av lignende klingende henvendelser som kan tyde på et samlet problem som må ivaretas.
 • Du kan få tilgang til EnviDrift fra din foretrukne nettenhet.
 • Du får bedre oversikt over om de ansatte kan følge med, eller om arbeidsfordelingen må endres.

Fordeler for økonomisjefen

 • Dine ansatte kan gripe raskt og målrettet inn der problemene er størst.
 • Du får et fleksibelt system som kan tilpasses tilbudet.
 • Dine ansatte kan jobbe mer målrettet og effektivt.
 • Du får bedre oversikt over om de økonomiske ressursene er riktig fordelt.

Planlegg oppgaver og vær forberedt på uforutsette utfordringer med Jobplan

Driftsleder bruker Jobplan til å planlegge årshjulet for kommende oppgaver, koordinere jobber, og få god oversikt over de ansatte og oppgavene som venter.

For den ansatte gir Jobplan oversikt over kommende jobber, mulighet til å tildele jobber til egen ukeplan og koordinere med teamet.

Kontakt meg
for mer informasjon

Iben Munk Bjerg

Teamleder Product Management & Innovation

+45 26 82 53 35

imb@envidan.dk