EnviTronic

Online driftsjournal til forsyninger og renseanlæg

Envitronic samler alle forsyningens driftsdata og gør det daglige arbejde nemmere og mere effektivt

Mange forsyningsselskaber oplever, at det kan være vanskeligt at få overblik over den daglige drift og dermed vedligeholde de mange forskellige driftsdata. I Envitronic kan du samle data fra de forskellige arbejdsområder (spildevand, drikkevand, el, affald, varme etc.) og bruge dem på tværs for at optimere den samlede drift.

Ved at samle alle relevante driftsdata såsom egne analyser, analyser fra akkrediteret laboratorium og SRO-værdier i én database bliver det enkelt og let for forsyningen at vedligeholde data og træffe datadravne beslutninger.

Du vælger selv, hvilke data du vil anvende

Det er stor forskel på, hvilke og hvor mange driftsdata, der er relevante for den enkelte forsyning. Envitronic kan håndtere data fra både interne og eksterne systemer, og det er dig, der bestemmer, hvilke data du vil have med, og hvordan de skal anvendes.

Beregninger og forecasts

I Envitronic kan du sætte de beregninger op, som gør dit arbejde lettere. Værktøjet indeholder en række standardberegninger, men er fleksibelt, så du har mulighed for at sætte netop de rapporter op, som giver værdi for dig og automatisk distribuere dem til prædefinerede mailmodtagere.  

Automatisk import og fejlrapportering

Import af eksterne analyser fra akkrediteret laboratorium, elforbrug fra fjernaflæste elmålere samt døgnværdier fra SRO-anlæg. Alt det sker automatisk i Envitronic, så du altid arbejder med opdaterede data. I tilfælde af fejl i data, genereres automatisk en fejlrapport, som du kan forholde dig til og på den måde udbedre fejlen.

Det har aldrig været nemmere at få værdi ud af data

Vi har koblet vores BI- og dashboardløsning til EnviTronic, så du nu får analyse og visualisering af de data, som er relevante for din forsyning, ved hjælp af rapporter, som Envidan stiller til rådighed.

Løsningen er udviklet af Envidans data scientists i tæt samarbejde med vores softwareingeniører, og tager udgangspunkt i en omfattende vandfaglighed fra branchen kombineret med stor datafaglig ekspertise. Vi tilpasser løsningen efter jeres behov, uanset om det er afrapportering, visualisering af data, indsigt, benchmarking eller performance.

Vælg mellem EnviTronic Pro og EnviTronic BI

EnviTronic Pro

Med Envtronic Pro får du alle fordelene ved EnviTronic kombineret med de mange dataanvendelsesmuligheder i EnviTronic BI

 

 • Indsamler og sammenholder data på tværs af forsyningsarter og anlæg​
 • Standardrapporter, der giver et hurtigt struktureret overblik over data​
 • Beregning af indberetning til myndigheder på få klik​
 • Muligt at dele Excel-rapporter med eksterne samarbejdspartnere​
 • Visualisering af data i dashboards

EnviTronic BI

EnviTronic BI er for dig, der vil have let tilgængelige rapporter og visualiseringer ud fra eksisterende data.

 • Data vist i overskuelige dashboards
 • Standardrapporter
 • Samling af alle PBI-rapporter
 • Rolle- & rettighedsstyring

Læs mere om EnviTronic BI

Det danske forsyningskort ændrer sig – Envitronic giver ekstra værdi ved konsolidering

I forbindelse med de mange konsolideringer i den danske forsyningssektor stiger behovet for én samlet registrering af driftsdata.

Her er Envitronic særligt velegnet, da det er muligt at samle data fra forskellige SRO-anlæg, og dermed gøre overgangen til ét samlet overblik over driftsdata fra flere forsyninger og forsyningsarter nemmere.

Features i Envitronic

 • En webbaseret løsning.
 • Et system, som kan samle alle data fra forsyningens arbejdsområder (spildevand, drikkevand, affald, el og varme).
 • Registrering/lagring af interne og eksterne data samt værdier fra SRO-anlæg.
 • Automatisk import af eksterne analyser fra akkrediteret laboratorium samt døgnværdier fra SRO-anlæg.
 • Import af driftsdata og analyser fra industrivirksomheder.

 

 • Automatisk generering af rapporter.
 • Oprettelse af specialrapporter fra prædefinerede eller egne rapporter.
 • Rapport til benchmarking og miljøredegørelse.
 • Skematisk og grafisk visning af alle data.
 • Diverse beregninger (alle værdier kan indgå i en beregning).
 • Afrapportering til myndigheder.
 • Flerbrugersystem med passwordadgang.
 • Automatisk backup af alle data.

Kontakt mig
for mere info

Claus Kobberø

Projektchef

+45 27 15 37 90

clk@envidan.dk