Rehab-IT

Datadrevet asset management til fornyelsesplanlægning

Få hjælp til prioriteringen af dine investeringer i saneringen af ledningsnettet

Rehab-IT hjælper din forsyning med at prioritere investeringerne, så der skabes den bedste balance mellem risiko, serviceniveauer og omkostninger, hvor unødige ledningsbrud- og sammenfald samt ineffektive investeringer minimeres.

Rehab-IT er et multiparameter værktøj. Det betyder, at den kombinerer alle relevante økonomiske og tekniske data til at analysere og prognosticere udviklingen i tilstand, økonomi og serviceniveauer, så saneringen af ledningsnettet forløber bedst muligt. I sidste ende får du altså præsenteret et scenarie, der giver mening for din unikke forsyning.

Eksportér til Excel

Skal du benytte data andetsteds, kan det nemt eksporteres

Dataanalyse

Analysér data på tværs af scenarier, vægtninger, datakvalitet etc.

Interaktiv kortfunktion

Visualisér resultaterne i den interaktive kortfunktion eller et PowerBI miljø

Forbedret arbejde med Verdensmålene

FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion

Effektivisering

Brug Rehab-IT til at imødekomme de stigende krav om effektivisering

Machine Learning skaber værdi for din forsyning

Rehab-IT laver cost-benefit-analyser og finder det mest økonomisk optimale tidspunkt for fornyelse af dine ledninger. Alle scenarier tager udgangspunkt i forsyningens eksisterende data.

Ved at kombinere forsyningens egne data, erfaringer fra en række vand- og spildevandssystemer samt machine learning, kan Rehab-IT skabe den nødvendige sammenhæng mellem forsyningens målsætninger, strategi, investeringer og resultater.

Machine learning bruges på den måde til at generere nye værdiskabende analyser, som det ikke tidligere har været muligt at udarbejde. Med machine learning er det blandt andet muligt at forudsige ledningers fysiske tilstand, der hvor der ikke er foretaget TV-inspektioner.

Værdiskabende planlægning

Fra et økonomisk og bæredygtighedsmæssigt perspektiv er der stor værdi i at optimere din fornyelsesplanlægning på såvel vand- som spildevandsledninger. Det er dyrt at skifte ledninger ud for tidligt, men det kan også være omkostningstungt at renovere for sent.

Ved hjælp af en asset management tilgang skabes der overblik og sammenhæng mellem forsyningens strategi, vision og målsætninger samt de analyser, som viser rækkefølgeplanen for fornyelsen af ledningerne.

Det er værdiskabende for forsyningen, når det er tydeligt, at fornyelsen af de enkelte ledninger bidrager til at nå de opsatte målsætninger.

Rehab-IT bygger bro mellem planlæggerne og ledelsen

Rehab-IT skaber sammenhæng mellem målsætninger, strategi, investeringer og resultater.

Med Rehab-IT kan du bygge bro mellem det operationelle og det strategiske niveau og på den måde sikre en optimal drift af din forsyning.

Rehab-IT dokumenterer forsyningens valg i relation til renoveringsstrategi og -budget og kan derfor også anvendes som ledelsesdokumentation.

Kvaliteten af dine data kan være varierende, og i programmet er det registreret, hvilket datagrundlag planen er lavet på baggrund af. Det giver et naturligt flow af informationer mellem planlæggere og ledelse og gør, at fornyelsesprojekter sættes i gang på et oplyst grundlag.

CASE

Implementering af Rehab-IT hos Novafos

Få inspiration til din digitale rejse ved at læse, hvor nemt Novafos lykkedes med at implementere Rehab-IT og datadrevet asset management i deres selskab.

Kontakt mig
for mere info

Teis Stouby Friis Hindsig

Markedschef

+45 28 57 48 80

tfn@envidan.dk