AfløbKlimatilpasningRehab-ITVandforsyning

Implementering af Rehab-IT og datadrevet asset management for Novafos

Vandselskabet, Novafos prioriterer deres aktiviteter og investeringer i henhold til deres overordnede målsætning. Men de gør det på et gennemanalyseret og informeret datagrundlag. Alt sammen ved hjælp af implementeringen af Rehab-IT og datadrevet asset management.

Hvem

Novafos

Hvad

Rehab-IT og datadrevet asset management

Hvor

Danmark

Hvornår

2019-

Behovet for informeret beslutninger

Novafos er et vand- og spildevandsselskab, der håndterer regn- og spildevand samt leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne i de 9 sjællandske ejerkommuner, Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal.

I 2019 besluttede Novafos at implementere Rehab-IT, så de kunne bruge værktøjet til at skabe et informeret beslutningsgrundlag for investeringer i deres vand- og spildevandsarbejde.

 

Den første målsætning

På spildevandsområdet var fokus primært at understøtte arbejdet med udpegning af risikoledninger til TV-inspektion og/eller sanering. Dermed havde de kommuneansvarlige for de 9 ejerkommuner et oplæg til en TV- og saneringsplan for de kommende 20-30 år. Et oplæg der baserede sig på en risikobaseret planlægning.

Implementeringen blev hjulpet godt på vej af Envidan, der hjalp med projektmodningen af beslutningsgrundlaget om investering i TV-inspektioner og saneringer. På den baggrund er beslutningsgrundlaget evalueret og de kommuneansvarlige har opnået konkrete planer for TV-inspektion og sanering.

Unikke modeller til hver kommune

 

Der blev bygget i alt 9 unikke Rehab-IT modeller, én for hver ejerkommune. Alle modeller blev etableret med både hovedledninger og stikledninger.

 

Modellerne har alle indbygget forskellige informationer fra flere platforme:

  • Renseanlægs- og kloakoplande.
  • Kundehenvendelser fra EnviDrift (delt mellem henvendelser vedrørende fysisk tilstand, hydraulisk tilstand, akutte hændelser og planlagt drift).
  • Resultater fra Mike Urban
  • Planlagte projekter.
  • Økonomiske nøgletal.
  • Data om ud- og overløb
  • Informationer om uvedkommende vand.

Automatisk tolkning skal estimere
risikoen for dysfunktion

En væsentlig del af arbejdet var at udvikle en automatisering af de hidtil manuelle arbejdsgange, der har været ved tolkning af TV-inspektioner og beslutning af saneringsprojekter. Således er der udviklet en automatisk tolkning af TV-inspektioner til et Novafos-indeks, som repræsenterer sandsynligheden for dysfunktion af en ledning af fysiske årsager. Ved hjælp af machine learning og avanceret statistik på historiske TV-inspektioner er der udviklet en metodik til udarbejdelse af individuelle ældningskurver. Dét giver det bedst mulige bud på sandsynligheden for dysfunktion af den enkelte ledning – i dag og i årene der kommer. I kombination med en individuel bestemmelse af konsekvensen ved dysfunktion, opnås en risikobaseret prioritering på ledningsniveau med afsæt i situationen i dag – men også i hvordan risikobilledet vil være om 5, 10 og 30 år osv.

Ved hjælp af Rehab-IT inddrages konsekvenserne for servicemål, driftsøkonomi osv. i planlægning af investeringerne i fornyelse, sanering og drift i en langsigtet plan (+10 år). På den måde opnås den datadrevne asset management i Novafos.

Asset management skal danne grundlag for investering og vedligeholdelse

Sideløbende, og med særligt fokus i 2021, arbejdes der med implementering af datadrevet asset management.

Målet er, at Novafos med udgangen af 2021 står med en AM-strategi, som er udmøntet i en langsigtet (+10 år) AM-plan(er) for investeringer i drift og vedligeholdelse af forsyningens afløbssystem. AM-plan(er) der kan udføres (Work Execution) og moniteres i det/de efterfølgende år.

Rehab-IT bruges til prioritering af aktiviteter i forhold til målene, samt til løbende at monitorere den effekt tiltagene har på målene. 

Vil du vide mere om produktet Rehab-IT?

Kontakt mig
for mere info

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk

Del på de sociale medier