Spildevandsrensning

Vand & Ressource Genvindings Anlæg (VARGA)

Hvem

BIOFOS, Envidan, ARC, UNISENSE og DTU Miljø

Hvad

VARGA (Vand & Ressource Genvindings Anlæg)

Hvor

Avedøre

Udviklingsprojektet VARGA

Sammen med BIOFOS og andre samarbejdspartnere har Envidan fået bevilliget godt 19 mio. kr. til et Fyrtårnsprojekt kaldet VARGA.  Bevillingen kommer fra Miljøministeriet under MUDP-programmet. Projektet har til formål at sørge for, at ressourcerne i spildevand og affald udnyttes endnu bedre, end de gør i dag, til gavn for byens borgere.

Projektets hovedformål er at transformere et traditionelt renseanlæg til et Vand & Ressource Genvindings Anlæg, heraf navnet VARGA. I projektet udvikles essentielle dele af den cirkulære økonomi med fokus på at opnå CO2 neutralitet samt udnyttelse af næringsstofferne i byernes affald og spildevand til produktion af økologiske fødevarer. Projektet søger således at skabe synergier i kraft samarbejdet om udnyttelse af ressourcer på tværs af vand-, affald- og den økologiske landbrugssektor.

Vejen mod fremtidens renseanlæg

Projektet kridter den fremadsigtede målsætning op om fremtidens renseanlæg. I stedet for et konventionelt renseanlæg, skal det gentænkes som et ressourceanlæg, som både renser spildevand og udnytter ressourcerne til fulde. Dette vil blive demonstreret på et af Danmarks største renseanlæg Avedøre (kapacitet på ca. 400.000 PE) som skal udgøre en case for demonstration af dansk miljøteknologi i en international kontekst.

Tværfaglig indsats

BIOFOS, Envidan, ARC, UNISENSE og DTU Miljø er de partnere, som sammen skal finde frem til nye metoder til opnåelse af CO2-neutralitet og ressourceudnyttelse i VARGA.

Det er langt fra første gang, at Envidan har arbejdet sammen med BIOFOS, og sideløbende med VARGA, arbejder Envidan sammen med BIOFOS om en udbygningsstrategi 2025 for alle tre renseanlæg i BIOFOS samt på udvidelse af rådnetankskapaciteten, nyt slamlager og ombygning af sandfang på renseanlæg Lynetten.

’’Vi skal vende hele tankegangen, så vi fremadrettet tænker et renseanlæg som et ressourceanlæg. Projektet giver en unik mulighed for, at Danmark kan fremstå som et foregangsland, hvor vi både renser vand og udnytter ressourcerne i spildevandet’’

”Vi ser store eksportperspektiver i Fyrtårnsprojektet VARGA inden for vores rådgivningsydelser såsom CO2-neutral rensning, cirkulær økonomi, opgradering af biogas, avanceret onlinestyring samt leverancer af Salsnes filtre til optimering af kulstofhøst og opkoncentrering af primærslam”

Innovation er en af vores helt store mærkesager i Envidan, og derfor bruger vi hvert år 20% af vores overskud til forskning og udvikling. Vil du læse mere om Envidans udviklingsprojekter og den nye forskning, som vi tilvejebringer indenfor vandsektoren?

Kontakt mig
for mere info

Jeanette Agertved Madsen

Udviklingschef

+45 42 12 54 78

jam@envidan.dk

Del på de sociale medier