Vandforsyning

Water2Nepal sikrer rent drikkevand i Nepal

Mangel på rent drikkevand og en stabil vandforsyning er en stor udfordring i mange nepalesiske landsbyer. Det imødekommer projektet Water2Nepal.

Hvem

Jysk landsbyudvikling i Nepal, Grundfos, AVK, Kamstrup og Envidan

Hvad

Udviklingsprojekt, der skal sikre rent drikkevand til tre landsbyer i Nepal

Hvor

Madi, Nepal

Hvornår

2019-2023

Projektets formål er at etablere et bæredygtigt vandforsyningsnetværk til tre landsbyer og dermed sikre rent drikkevand til ca. 420 familier. Vandforsyningsnetværket skal have tilstrækkelig kapacitet til at levere 65 liter rent vand pr. indbygger pr. dag, som fastlagt ved nepalesiske vejledende standarder. Projektet forventes at eliminere drikkevandsmanglen i området.

Projektet understøtter flere af FNs Verdensmål, dog især mål 6: ‘Rent vand og sanitet’ og mål 17: ‘Partnerskaber for handling’. Gennem samarbejde med Kathmandu University og OXFAM Nepal fokuserer projektet også på træning af lokale ingeniører og teknikere.

Den østjyske organisation, Jysk landsbyudvikling i Nepal, står i spidsen for det projekt, der skal sikre rent drikkevand til flere landsbyer og har hyret Envidan til at udføre det tekniske arbejde med etableringen af en driftssikker og hygiejnisk vandforsyning. Projektet er støttet af Grundfos Fonden og gennemføres i tæt samarbejde med lokale myndigheder og Jysk landsbyudvikling i Nepals lokale partnerorganisation MIISDP i Madi. Flere stærke danske leverandører er også med i projektet: Kamstrup leverer blandt andet målere, og AVK leverer ventiler.

Rent drikkevand – også når projektet er slut

Det er afgørende for projektets succes, at de lokale kan betjene og vedligeholde systemet selv. Derfor vil lokale teknikere blive uddannet som en del af projektet, så de kan levere tekniske tjenester i drifts- og vedligeholdelsesfasen.

Water2Nepal vil støtte og etablere en effektiv ramme for drift, vedligeholdelse og administration af vandforsyningssystemet. Dette gøres i samarbejde med de lokale myndigheder. I projektet planlægger parterne at implementere intelligente vandmålere og intelligent betaling for vandforbruget, hvilket vil reducere operationelle vanskeligheder, personalekrav og sikre økonomien gennem et effektivt betalingssystem. Derudover vil installationen af intelligente målere gøre det muligt for systemet at registrere vandforbrugsdata og lokalisere utætheder i systemet.

Når projektet er afsluttet, overføres systemet til Madi Kommune, som vil være ansvarlige for drift og vedligeholdelse.

Et effektivt og bæredygtigt drikkevandsprojekt

Envidan udfører alle de tekniske installationer såsom design, projektledelse og kvalitetskontrol. Det er Envidans ansvar at bringe dansk ekspertise ind i valget af design af vandforsyningssystemet. Forskellige mulige løsninger er blevet analyseret, men en simpel og alligevel effektiv løsning er blevet valgt baseret på de tilgængelige ressourcer og teknologier.

For at fastlægge behovet for forsyning blev der udført en hydraulisk simulering til dimensionering af vandforsyningssystemet. Solenergi er den primære strømkilde til dykpumpen, som løfter vand fra det 100 m dybe grundvandsmagasin til vandtårnet, der har en kapacitet på 285 m3. Forsyningen fra vandtårnet vil være baseret på tyngdekraft hvilket, kombineret med pumper drevet af solenergi, sikrer lavere driftsomkostninger og forholdsvis lave vandafgifter.

Lokal forankring og involvering

Envidan har også været involveret i en stor kommunikationsindsats for at øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er for indbyggerne at registrere sig i det nye drikkevandssystem, så de kan sikre sig rent drikkevand i fremtiden. Mere end 85 % af borgerne har med deres betaling af tilslutningsafgiften allerede tilmeldt sig det nye system.

Et projekt i flere faser

Projektet er med til at sikre rent drikkevand til de nepalesiske landsbyer er inddelt i flere faser, hvor ingeniører fra Envidan flere gange har besøgt Nepal og arbejdet på projektet. Senest er projektingeniør, Surya Prajapati taget afsted for at arbejde på næste fase af projektet, hvor han sammen med samarbejdspartnere blandt andet fører tilsyn med ledningsanlæg og højdebeholderen. Med sig har han Hamon Hedayat, der ud over at deltage i arbejdet med at etablere en sikker drikkevandsforsyning også har fået lov at benytte projektet i sine feltstudier i forbindelse med afslutning af sit ingeniørstudie ved Lunds Universitet.

Kontakt mig
for mere info

Jens Dyrberg Nielsen

Afdelingschef

+45 60 11 12 22

jdn@envidan.dk

Del på de sociale medier