AfløbNatur & vandmiljø

Styring i afløb skal sikre bedre vandkvalitet

Få forsyninger har en systematisk tilgang til styring af afløbssystemer, der ellers er en løsning til at reducere overløb.

Det har Nadia beskæftiget sig med i sin erhvervspostdoc. Hun har udviklet et værktøj, der kan estimere, om der er et styringspotentiale i et givet opland. Styring er modsat separering og andre traditionelle løsninger ofte billigere og udleder færre drivhusgasser.

Hvem

DTU & Envidan

Hvad

Erhvervspostdoc

Hvor

Danmark

Hvornår

2021-2023

I 2021 ansøgte Envidan om midler fra Innovationsfonden til at starte et erhvervspostdoc mellem Nadia Kirstein fra Envidan og DTU. Seks danske forsyninger har desuden givet input og feedback undervejs i projektet gennem deltagelse i interviews, møder og workshops.

 

Få styr på forsyningens styringspotentiale med nyt værktøj

Nadia har nu afsluttet sin forskning, der bl.a. har resulteret i et konkret værktøj, der kan estimere, om der er et styringspotentiale i et givet opland. Med styring menes fx, om en given pumpe skal være tændt/slukket, eller om et givent spjæld skal være åbent/lukket for at spare på overløb fra afløbssystemerne. Når styringspotentialet er fastlagt, kan det munde ud i en reel styringsstrategi for forsyningen.

Forsyningerne kan spare på overløb

Mindre overløb fra afløb.
Bedre vandkvalitet i åer og vandløb.
Bedre badevandskvalitet.

Gevinsterne ved at vurdere styringspotentialet kan være stor, og det vil foruden mindre overløb resultere i mindre forurening, der har en betydning for vores dyre- og planteliv langs åer, søer og hav.

 

Resultater

  1. Nadia har gennem sin forskning opnået en general læring om, hvorfor forsyninger synes, styring af afløbssystemer kan være fordelagtigt.
  2. Ud fra en analyse af flere danske forsyninger har Nadia kortlagt de største barrierer for forsyninger ift. at kunne implementere styring.
  3. Et værktøj hvor forsyningen hurtigt kan få kortlagt styringspotentialet for reduktion af overløb har set dagens lys.

Kontakt mig
for mere info

Nadia S. V. Kirstein

Udviklingschef

+45 61 42 14 14

nlu@envidan.dk

Del på de sociale medier