Hög kunskap innebär också skyldigheter. Det vet vi. På Envidan skapar vi innovation genom forskning och utveckling. Tillsammans vill vi flytta vattensektorn i en hållbar och digital riktning.

Det kan vi göra eftersom vi, varje år, investerar 20 procent av vår vinst i forskning och utveckling. Men vi investerar också tid, energi och engagemang och vi gör vår kunskap tillgänglig för kunder, samarbetspartners och samhället. Detta är unikt i branschen.

Vi vill ligga i framkant och utveckla våra idéer tillsammans med våra kunder för att gemensamt skapa innovation. Vi ser också investering i forskning och utveckling som en viktig förutsättning för att säkerställa en hållbar framtid.

Innovation – en hörnsten i vårt DNA

Vår forskning och utveckling är möjlig genom våra medarbetares höga kompetens. De är grunden i vår verksamhet.

Vi har branschens bästa medarbetare. De söker ständigt ny kunskap och deras engagemang skapar energi och innovation i projekten. Våra kunder efterfrågar det. Våra anställda efterfrågar det. Marknaden kräver det. Innovation är en viktig hörnsten i Envidans utveckling.

Vi skapar resultat i våra utvecklingsprojekt och kunskapen sprids som ringar på vatten från ett projekt till ett annat. Vi utvecklar produkter och koncept som ger våra kunder bättre lösningar, men vi driver också tillämpad forskning och utveckling, där resultatet inte är en produkt, utan snarare unik kunskap inom ett specifikt expertområde. Det skapar möjlighet för oss att ge de bästa råden och göra en positiv skillnad för hela branschen.

”För BIOFOS är stagnation lika med nedmontering. Vi måste utvecklas, annars kommer vi att avvecklas. Vi kan inte utvecklas ensamma, utan det måste ske i nära samarbete med alla i branschen.”

”Det är därför glädjande att vi tillsammans med Envidan kan ta på oss det tunga ansvaret att genomföra utvecklingsprojekt. Till gagn för alla, så att vi blir effektivare och ökar kvaliteten. Utvecklingsarbetet har ett starkt fokus på att skapa nya jobb, öka exporten och därmed bidra till samhället. Därför deltar BIOFOS gärna i utvecklingsprojekt.”

John Buhr Christiansen, verkställande direktör, BIOFOS


”Det finns inte många konsulter som har samma ambitionsnivå som Envidan när det gäller viljan att inte bara tillämpa den senaste kunskapen i sina egna projekt, utan också att ta ansvar för att utveckla och utbilda både konsulter och forskare för att lösa morgondagens utmaningar. Jag tror att denna inställning gynnar hela branschen. Envidans satsning på industridoktorander är också viktig för universitetet, eftersom det är vår möjlighet att bedriva tillämpad forskning och utveckling med fokus på företagens och samhällets behov.”

Michael Rasmussen, professor, Aalborgs universitet

 

”Jag tror att allt handlar om mentalitet, Envidan är den mest proaktiva partner vi har för närvarande. Det handlar också om att samarbeta i utvecklingsprojekten som jämlika projektpartner och inte som uppdragsgivare och utförare av uppgifter. Vi behöver detta jämlika kunskapsutbyte, och jag tror att det skapar ett sunt förhållande som gynnar oss alla.

Det är inte heller någon hemlighet att vi på VandCenter Syd brukar rikta in oss på just den eller de personer som vi tror är mest kompetenta inom ett visst område, och vi kan konstatera att vi de senaste tre gångerna har hittat dem hos Envidan.”

Rikke Hansen, utvecklings- och innovationskonsult, VandCenterSyd

Våra forskningsprojekt är omfattande

Envidan arbetar med forskning, utveckling och innovation inom ramen för utvecklingsprojekt, softwarelösningar och samarbete med universitet och studenter.

Rent dricksvatten till byar i Nepal

Tillsammans med en samarbetspartner arbetar Envidan med ett utvecklingsprojekt för att ge rent dricksvatten till byar i Nepal.

Forskning ihop med Envidan

Sofie kommer att skapa en ny generation övervakning av vattenkvaliteten i danska vattendrag, med sin industridoktorsexamen.

Envidan stöder studenter och forskning vid universitet

Det är forskning och utveckling som skapar grunden för morgondagens innovation hos Envidan. Därför ser vi en styrka i att samarbeta med universitet och studenter som har goda idéer.

 

Läs mer om dina samarbetsmöjligheter här

Kontakta mig
om du vill veta mer

Peter Magnusson

Projektchef

+46 70 673 14 80

pma@envidan.se