Hos Envidan skaper vi innovasjon gjennom forskning og utvikling. Sammen skal vi flytte hele vannsektoren i en bærekraftig og digital retning.

Vi investerer 20 prosent av overskuddet vårt i forskning og utvikling hvert år. Men vi investerer også tid, energi og engasjement, og vi gjør vår kunnskap tilgjengelig for kunder, forretningspartnere og samfunnet. Det er unikt i bransjen.

Vi sier høyt at vi VIL være best på utvikling, og vi er proaktive når vi oppsøker våre kunder med våre gode ideer til felles innovasjon. Vi ser også satsingen på forskning og utvikling som vesentlige forutsetninger for å sikre utvikling innenfor bærekraft.

Innovasjon som en hjørnestein i vårt DNA

Vår forskning og utvikling hviler på skuldrene til våre ansattes høye profesjonalitet, som er hele grunnlaget for vår virksomhet.
Vi har bransjens dyktigste medarbeidere, som stadig søker ny kunnskap og som med sitt engasjement bringer energi og innovasjon inn i prosjektene.

Fra idé til handling

Våre kunder krever det. De ansatte krever det. Markedet krever det. Innovasjon er en viktig hjørnestein i Envidans utvikling.

Vi oppnår resultater i våre utviklingsprosjekter, og kunnskapen vår sprer seg kontinuerlig mellom prosjektene som en viktig og integrert del av vår praksis. Vi utvikler produkter og konsepter som gir våre kunder bedre løsninger, men vi fremmer også anvendt forskning og utvikling, hvor resultatet ikke er et produkt, men i stedet en unik kunnskap innenfor et spesifikt felt, som gjør oss i stand til å gi den beste råd og lage en positiv forskjell for en hel bransje.

«For BIOFOS er stagnasjon lik avvikling. Vi må og må utvikle oss, ellers blir vi avviklet. Vi kan ikke gjøre utvikling alene i det hele tatt, det må skje i tett samarbeid med alle i bransjen.»

«Derfor er det gledelig at vi sammen med Envidan kan påta oss det tunge ansvaret med å gjennomføre utviklingsprosjekter. Til beste for alle, slik at vi i avløpsselskapene blir mer effektive og øker kvaliteten, samtidig som vi sammen er med på å sette Danmark på verdenskartet. Utviklingsarbeidet er svært fokusert på å skape nye arbeidsplasser, øke eksporten og dermed bidra til det danske samfunnet. Derfor deltar BIOFOS gjerne i utviklingsprosjekter.​»

John Buhr Christiansen, administrerende direktør direktør, BIOFOS


«Det er ikke mange rådgivere som har samme ambisjonsnivå som Envidan når det gjelder viljen til ikke bare å anvende den nyeste kunnskapen i egne prosjekter, men også ta ansvar for å utvikle og lære opp både rådgivere og forskere til å løse morgendagens utfordringer. Den holdningen kommer hele bransjen til gode, tror jeg.Envidans satsing på nærings-ph.d.er er også viktig for universitetet, da det er vår mulighet til å drive anvendt forskning og utvikling med fokus på bedrifters og samfunnets behov.»

Michael Rasmussen, professor, Aalborg Universitet

 

«Jeg tror det handler om tankegangen, Envidan er helt klart den mest proaktive partneren vi har for tiden. Det handler også om at vi samarbeider i utviklingsprosjektene som likeverdige prosjektpartnere, og ikke som oppgavebestiller og utfører. Vi trenger denne likeverdige utvekslingen av kunnskap, og jeg tror det gir et sunt forhold som vi alle drar nytte av.

Det er heller ingen hemmelighet at vi på VandCenter Syd oftest retter oss mot akkurat den eller de som vi mener er de dyktigste på et bestemt felt, og vi kan da slå fast at de tre siste gangene har vi funnet dem hos Envidan.»

Rikke Hansen, Utviklings- og innovasjonskonsulent, VandCenterSyd

Våre forskningsprosjekter spenner vidt

Envidan jobber med forskning, utvikling og innovasjon i forbindelse med utviklingsprosjekter, programvareløsninger og samarbeid med universiteter og studenter.

Rent drikkevann for landsbyer i Nepal

Som et utviklingsprosjekt deltar Envidan sammen med partnere for å sikre rent drikkevann til landsbyer i Nepal.

Datadrevet kapitalforvaltning

Rehab-IT fungerer som datadrevet kapitalforvaltning og brukes til å prioritere aktiviteter i forhold til målene og for å kontinuerlig overvåke effekten tiltakene har på målene.

Forskning i samarbeid med Envidan

Med sin virksomhet Ph.D. Sofie van’t Veen skal lage en ny generasjon vannkvalitetsovervåking i danske bekker.

Dreneringshåndtering (kommersiell postdoktor)

Nadia Lund har fullført yrkespostdoc og har utviklet et verktøy som kan anslå om det er et forvaltningspotensial i et gitt nedslagsfelt.

Envidan støtter studenter og forskning ved universiteter

Det er forskning og utvikling som skaper grunnlaget for morgendagens innovasjon hos Envidan. Derfor ser vi i Envidan en styrke i å samarbeide med universiteter og studenter med gode ideer.

 

Les mer om dine samarbeidsmuligheter her

Kontakt meg
for mer informasjon

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk