Envidan vil ikke samle specialister i en bæredygtighedsafdeling

Som en af nordens førende rådgivere indenfor vandkredsløbet, tror vi i Envidan på, at de høje ambitioner for en bæredygtig vandsektor skal realiseres ved at lade bæredygtighed gennemsyre alle vores aktiviteter og være en integreret del af opgaveløsningen på tværs af fagområder.

 

I Envidan er det bæredygtige fokus en integreret del af virksomhedens overordnede forretningsstrategi og ikke en separat strategi, som lever ved siden af forretningsstrategien. På samme måde ønsker vi, at bæredygtighed skal inkluderes i alle projekter, og at alle medarbejderes kompetenceprofiler skal løftes, så vi bibeholder den tætte kobling mellem vandfaglighed og bæredygtighed. Derfor arbejder vi i Envidan ud fra en decentral strategi, hvor alle afdelinger har de rette kompetencer til at gøre projekter, der ikke har et ’medfødt’ fokus på bæredygtighed, mere bæredygtige.

Mads Uggerby, som er Direktør for bæredygtighed i Envidan, forklarer:

”Hvis vi i Danmark skal lykkes med for alvor at gøre vandsektoren bæredygtig, nytter det ikke noget, at vi betragter bæredygtighed som en autonom, afkoblet disciplin. Når vi rådgiver omkring klimatilpasning, spildevandsrensning eller vandistribution skal bæredygtighedsaspektet altid være en del af vores rådgivning, og ikke noget vi kan koble af og på projekterne alt efter økonomi, tid, scope etc.”

”Vi skal integrere bæredygtighed i vores vandfaglighed i alle projekterne, hvis vi vil flytte noget”, uddyber han.

Underkender ikke behovet for kompetencer

Selvom Envidan har valgt ikke at organisere sig med en central bæredygtighedsafdeling, anerkender virksomheden selvfølgelig, at bæredygtighed er en højt specialiseret faglighed, og det er afgørende at have spidskompetencer på området. Udviklingschef i Envidan, Jeanette Agertved Madsen, er en af branchens absolut førende eksperter, som med mere end 20 års erfaring med bæredygtighed og miljøledelse i spildevandsbranchen, nu er i spidsen for Envidans tværgående ’Center of Excellence’ på bæredygtighed, der bl.a. skal orkestrere den decentrale adfærdsændring og løbende kompetenceopbygning.

Jeanette forklarer: ”Vi har nogen af Danmarks skarpeste specialister, når det handler om at gøre bæredygtighed konkret i projekterne, og rent faktisk kvantificere påvirkningen af fx CO2– eller lattergasemmisioner med LCA (livscyklusanalyser) samt vurdere og sammenligne bæredygtighed i projekter ved anvendelse af multikriterieanalyser, som dækker alle tre dele af bæredygtighed (miljø, social og økonomi). Og disse specialister er vores bannerførere for den nødvendige adfærdsændring og løbende kompetenceopbygning, vi opnår gennem intern uddannelse og erfaringsudveksling på tværs af hele virksomheden.”.

Envidan vil heller ikke vælge opgaver fra

Kan man tage ansvar for udviklingen af en bæredygtig vandsektor, hvis man stadig udfører projekter, der ikke er født bæredygtige? Ja, mener vi hos Envidan.
Vandsektoren er ikke i mål med den bæredygtige omstilling. Det er ofte kun de store projekter i de store kommuner og forsyninger, der fødes med fokus på bæredygtighed. Og hvad er så årsagen til det? Det er egentlig vældig simpelt: Langt hovedparten af ingeniørerne i vandsektoren er ikke uddannet indenfor bæredygtighed og ved ikke, hvordan de rent praktisk skal gribe det an.
Hos Envidan siger vi ikke nej tak til projekter, der ikke fra starten har indtænkt bæredygtighed. I Envidan vil vi hellere involvere os, og baseret på kompetencer, facts og løsningsorienteret rådgivning trække projektet fra mindre bæredygtigt til mere bæredygtigt, ved at gå i dialog med kunderne, for at flytte projekterne i en bæredygtig retning.

”Vi når hverken en bæredygtig eller klimaneutral vandsektor i 2030 uden at have alle medarbejdere og alle projekter i sektoren med,” slutter Mads Uggerby.

Kontakt mig
for mere info

Mads Uggerby

Managing Director, Innovation & Sustainability

+45 42 12 54 72

mau@envidan.dk