Fra tanke til handling: Envidans vej mod bæredygtig praksis

Hos Envidan stræber vi efter at være førende eksperter i bæredygtighed inden for vandets kredsløb. I virksomhedens daglige drift prioriteres dette mål konstant. Vi vil gerne sætte handling bag vores ord, og derfor har vi internt stort fokus på at implementere tiltag, der er med til at sikre, at vi ikke kun tænker bæredygtigt, men også agerer og handler derefter.

 

Envidan er en virksomhed, der altid har ydet rådgivning omkring vandmiljøet, og vi har et højt ønske om at tappe ind i den bæredygtige omstilling. Med et ønske om at være frontrunner er den bæredygtige agenda derfor en forudsætning for virksomhedens fortsatte vækst og levedygtighed. Mads Uggerby, Direktør for innovation og bæredygtighed i Envidan, understreger vigtigheden af at integrere bæredygtighed i vores forretningsstrategi:

“For at vi kan lykkes med vores visioner, har vi smeltet bæredygtighed sammen med vores koncernstrategi. Vi vil praktisere bæredygtig forretning.”

Bæredygtighed i virksomheder bliver til dels hjulpet på vej af lovkrav, som opsætter nogle rammer for, hvordan virksomheder skal agere inden for områderne miljø, det sociale og virksomhedsledelse. Disse krav arbejder vi i Envidan også på at efterleve ved at implementere systematiske tilgange i virksomheden. Der arbejdes på forskellige niveauer for at sikre, at alle virksomhedens medarbejdere har de nødvendige kompetencer og motivation for at bidrage til den bæredygtige tilgang.

Envidans interne strategi og uddannelse inden for bæredygtighed

Envidan prioriterer bæredygtighed internt, og har derfor udviklet en bæredygtig virksomhedsstrategi. En vigtig pointe er, at bæredygtighed ses som en integreret del af virksomheden fra de øverste ledelseslag og bestyrelse til den enkelte medarbejder i virksomheden. På denne måde skabes der en fælles forståelse og tilgang til bæredygtighed i hele organisationen, som skal sikre bæredygtig adfærd hele vejen rundt. Den fælles tilgang og viden om bæredygtigt ingeniørarbejde i Envidan stiller krav til alle medarbejderes kompetenceniveau.

“Hos Envidan gennemgår medarbejderne en basisuddannelse, så alle har de grundlæggende kompetencer for at kunne arbejde bæredygtigt i projektarbejde. Det, vi vil, er at bidrage til at opnå en bæredygtig vandsektor gennem vores arbejde i hverdagen med Sustainable Engineering.” – Mads Uggerby, Direktør for innovation og bæredygtighed.

“Det, vi vil, er at bidrage til at opnå en bæredygtig vandsektor gennem vores arbejde i hverdagen med Sustainable Engineering.”

På basisuddannelsen får medarbejderne en fælles forståelse for bæredygtighed og lærer, hvordan man kan arbejde med det på et konkret plan. Under uddannelsen bliver vores medarbejdere undervist i eksempler, der viser, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i specifikke projekter. Således stræber Envidan efter at sikre, at alle medarbejdere har en grundlæggende forståelse, kvalificeret tilgang til bæredygtighed og viden om, hvor i organisationen branchens frontrunners inden for bæredygtighed findes.

Hos Envidan har vi fundet en løsning, der giver mening for vores virksomhed, hvor problemstillingerne ikke blot håndteres af én enkelt organisatorisk afdeling. Vi har fundet en værdifuld mening i at fordele vores frontrunners decentralt ude i organisationens afdelinger. På denne måde dannes der ikke kun én afdeling, der er ekspert på området, men det bliver en fælles disciplin, der er med til at flytte os mod vores virksomheds strategiske mål om at drive Proven Sustainable Business i hele virksomheden. Dette gøres ud fra en forståelse af, at det kræver en ændring af adfærd hos hver enkelt person for at opnå vores mål.

EU’s nye lovkrav skærper krav til bæredygtighed og rapporteringsprocesser

Vi arbejder løbende på at opretholde de rette standarder inden for bæredygtighed, herunder blandt andet miljø- og ledelsesstandarder. Kvalitetschefen i Envidan, Michael Kristensen, fortæller, at Envidan har arbejdet med ISO-certificeringer siden 2014, hvilket udgør en væsentlig del af det stærke fundament, som virksomheden har i dag. Certificeringerne er med til at sætte nogle rammer for, at Envidan arbejder systematisk med kvalitet og miljø – og successiv bæredygtighed.

Der kommer nye lovkrav fra EU omkring bæredygtighed, hvor Envidan, sammen med resten af Europas virksomheder, står over for en ny virkelighed. Der stilles nye krav til bæredygtighedsrapporteringen CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, og her har Envidan et solidt fodfæste med ISO-certificeringerne i ryggen.

“Der er nogle udefrakommende faktorer som lovgivninger, der sætter rammer, som vi skal agere inden for. Vi har stor opmærksomhed på at følge disse lovgivninger og standarder og finder en del af løsningerne i ISO-standarderne. Ved at bruge mindsettet, tilgangen og i særdeleshed værktøjerne i ISO-standarderne, sikrer vi, at virksomheden overholder nye lovkrav, og at vi samtidig når vores bæredygtighedsmål” – Michael Kristensen, Kvalitetschef

“Ved at bruge mindsettet, tilgangen og i særdeleshed værktøjerne i ISO-standarderne, sikrer vi, at virksomheden overholder nye lovkrav, og at vi samtidig når vores bæredygtighedsmål”

Den rejse vi hos Envidan er på i forhold til bæredygtighedsdagsordenen, går allerede hånd i hånd med særligt vores miljøcertificering. Opgaven ligger nu i at skabe en sammenhæng, hvor vores ISO-certificeringer dækker over nogle af delene i bæredygtighedsdagsordenen og kravene til CSRD-rapportering. Envidan har et værdiskabende samarbejde med certificeringsvirksomheden Valcert, som har forstået vores ønske om at bæredygtighed smelter sammen med vores forretningsstrategi. Samtidig har de bidraget til at bygge bro til vores ISO-certificeringer. Michael Kristensen, vores kvalitetschef, fremhæver vigtigheden af partnerskabet med Valcert.

“Valcert har vist stor forståelse for vores nuværende rejse. Det gør dem til vigtige medspillere og en god sparringspartner, så vores arbejde med bæredygtighed kan lykkes.” – Michael Kristensen, Kvalitetschef

Dette falder helt i tråd med den tilgang, som Valcert lægger vægt på med sine kunder.
“I Valcert ønsker vi at skabe langvarige relationer og dedikeret støtte til organisationer som Envidan, der bl.a. verificerer sine miljømæssige, sociale og bæredygtighedsmæssige præstationer,” fortæller Managing Partner ved Valcert, Steffen Filtenborg, og fortsætter: ”Vores samarbejde med Envidan har tydeligt vist, at deres engagement i bæredygtighed ikke blot er en ambition, men en realitet, som de arbejder målrettet på at opnå hver dag. Ved at bruge ISO-standarderne som grundlag for deres bæredygtighedsinitiativer, tager Envidan imponerende skridt for at integrere bæredygtighed i deres forretningsstrategi. Vi er stolte af at være en del af deres rejse og ser frem til at støtte dem i deres fortsatte bestræbelser på at være frontløbere inden for bæredygtig praksis.”

”Vores samarbejde med Envidan har tydeligt vist, at deres engagement i bæredygtighed ikke blot er en ambition, men en realitet, som de arbejder målrettet på at opnå hver dag.”

ESG Report

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i praksis, kan du læse mere i vores ESG-rapport

 

Læs ESG-rapporten