Frederiksberg Forsyning indgår LCA-rammeaftale og går dermed forrest i forsyningsbranchen

Frederiksberg Forsyning vil være blandt de mest bæredygtige forsyninger i Europa og har med en rammeaftale omkring livscyklusvurdering (LCA) og bæredygtighed trådt et skridt tættere på deres mål.

 

Envidan har vundet en rammeaftale med Frederiksberg Forsyning omkring livscyklusvurdering (LCA, fra engelsk ”Life Cycle Assessment”) og bæredygtighed, som skal løbe over de kommende to år. I et partnerskab med Sweco, som er underrådgiver, skal vi hjælpe Frederiksberg Forsyning med at opbygge en robust organisation og kompetencer indenfor bæredygtighed. Derudover skal vi udføre 5-10 livscyklusvurderinger om året – alt sammen for at Frederiksberg Forsyning kan træffe mere bæredygtige beslutninger.

”Vi glæder os til at hjælpe Frederiksberg Forsyning med at arbejde endnu mere målrettet med bæredygtighed. Med udgangspunkt i LCA kan vi sikre, at bæredygtighed indgår i beslutninger og supplerer f.eks. økonomiske vurderinger. Samtidig understøtter vi opbygningen af kompetencer på tværs af hele organisationen og udviklingen af en robust organisation. Dermed bliver Frederiksberg Forsynings ambitiøse bæredygtighedsstrategi til konkret handling. Og vi er allerede i gang med de første vurderinger nu”

 

Hvad er en livscyklusvurdering?

 

En livscyklusvurdering (LCA, fra engelsk ”Life Cycle Assessment”) er en metode, der gør vores påvirkning på klima og miljø konkret og målbar.

Med en LCA kan strategier, planer, teknologier og materialer sammenlignes, og dermed kan en LCA understøtte valget af de løsninger, som belaster miljøet mindst.

Læs vores blogindlæg om livscyklusvurdering for at lære mere om metoden og hvordan du bruger det som grundlag for mere bæredygtige projekter i vandsektoren.

Læs blogindlægget

De tre vigtige delopgaver

Frederiksberg Forsyning vil arbejde så bæredygtigt som muligt og har bl.a. forpligtet sig til at arbejde med alle tre aspekter indenfor bæredygtighed: Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. I rammeaftalen har Frederiksberg Forsyning identificeret tre vigtige delopgaver, som vi i Envidan sammen med Sweco skal facilitere og understøtte.

  1. Opbygning af en solid organisation
    Frederiksberg Forsyning vil opbygge en solid organisation, som kan understøtte medarbejdernes arbejde med bæredygtighed. Det skal bl.a. besluttes hvilke metoder, Frederiksberg Forsyning vil arbejde med, og hvordan resultaterne af disse aktivt kan understøtte beslutninger. Til at vurdere den miljømæssige bæredygtighed har Frederiksberg Forsyning allerede nu udpeget LCA som den centrale metode.
  2. Kompetenceforløb om bæredygtighed og LCA
    For at skabe et fælles udgangspunkt og vidensniveau skal Frederiksberg Forsynings medarbejdere løbende uddannes indenfor bæredygtighed, så de kan opbygge en forståelse for den tredobbelte bundlinje, Frederiksberg Forsyning arbejder med. Samtidig skal udpegede nøglemedarbejdere uddannes indenfor LCA og får dermed indgående kendskab til metoden og dets resultater.
  3. Udarbejdelse af LCA på konkrete initiativer og projekter i forsyningskæden
    Frederiksberg Forsyning ønsker at inddrage bæredygtighed i alle beslutninger og har derfor brug for konkrete beregninger som grundlag. Her skal den samme LCA-metode og database anvendes på forskellige detaljeringsniveauer, alt afhængig af projektets forløb og omfang. Fordi Envidan og Sweco står for udarbejdelse af alle LCA’er kan vi sikre, at resultaterne kan sammenlignes og indgå direkte i Frederiksberg Forsynings overordnede LCA for hele organisationen.

 

Vi leverer rådgivning, der giver bæredygtige projekter

I Envidan har vi afgivet et løfte. I 2026 vil vi være Proven Sustainable som virksomhed i forhold til det aftryk, vi sætter og ude på vores projekter i samarbejdet med vores kunder. Rammeaftalen med Frederiksberg Forsyning er et vigtigt skridt i Envidans strategiske rejse mod at kunne dokumentere ikke kun vores, men også vores kunders aftryk på planeten.

”Vi kan ikke lykkes med at blive Proven Sustainable, hvis vi ikke er i stand til at sætte tal på, hvor godt vi gør det. LCA er en anerkendt metode til at sætte tal på, hvor bæredygtige tiltag er på den miljømæssige skala. For større byggeri er det blevet et lovkrav, og mit bud er, at flere brancher vil følge i de kommende år. Det vil vi være firstmovers på, fordi vi ønsker at gå forrest, når det kommer til at levere rådgivning, der giver bæredygtige projekter.” fortæller Mads Uggerby, Managing Director, Innovation & Sustainability.

Vores bæredygtighedseksperter har glædet sig til at trække i arbejdstøjet og er allerede godt i gang med at understøtte Frederiksberg Forsyning med at blive blandt de mest bæredygtige forsyninger i Europa.

 

Se video om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i Envidan

Se video

Kontakt mig
for mere info

Sarah Brudler Friis

Udviklingschef

+45 30 90 31 96

sab@envidan.dk