Envidan gør sig klar til fremtiden!

Miljøvirksomheden Envidan har store vækstambitioner, og det kræver en omstillingsparat organisation, som kan rumme den forventede vækst.

Derfor ændrer virksomheden nu sin organisationsstruktur til en divisionsopdeling, hvor nuværende Adm. Dir. Morten Fjerbæk fortsætter som CEO for den samlede forretning, mens Ole Munk Nielsen bliver COO, og dermed ansvarlig for hele Envidans danske division.

 

”I Envidan har vi altid hyldet princippet om en flad ledelsesstruktur, og vi har ikke ønsket at sætte flere led ind i ledelseskæden end højest nødvendigt, og sådan er det sådan set stadig.” forklarer Morten Fjerbæk.
”Vi må bare erkende, at hvis vi skal nå vores vision om at være en ledende aktør inden for løsninger til hele vandkredsløbet, har vi behov for mere båndbredde – også i ledelseslaget. I Envidan er det vigtigt for os, at vi er tæt på kunderne og lydhøre overfor deres behov, og det kræver, at vi får flyttet beslutningerne derhen, hvor kunderne er, og det er ude i vores forretningsenheder. Her er Ole en stærk profil, som kender vores kunder, og de kender ham. Jeg er derfor glad for og stolt af, at Ole har sagt ja til at sætte sig for bordenden i vores danske rådgivningsforretning.” siger Morten Fjerbæk.ManagementManagement

Siden 2012 har Ole ligeledes været en del af Envidans direktion, og han har derfor haft stor indflydelse på Envidans strategiske retning og de værdier, som virksomheden bygger på i dag. Ole er selv meget glad for de nye udfordringer: ”Jeg kender branchen og Envidan ud og ind, og jeg ser et kæmpe potentiale for at bringe vores kompetencer i spil i endnu højere grad ude hos vores kunder. Der er et kæmpe behov for innovative løsninger inden for vand- og spildevand, og det har vi branchens bedste medarbejdere til at levere. I vores nuværende strategi har vi fokus på Nordeuropa med afsæt i vores fodfæste i Danmark, Sverige og Norge.”

Det stærkt hold med stor erfaring

I Envidan i Danmark flankeres Ole af et stærkt hold af Business Directors, som inden for hver deres fagområde skal sikre den fortsatte udvikling af Envidan. Søren Bruun Hansen bliver Business Director for renseanlægsområdet, hvor han med sine over 20 år i branchen har en helt unik viden om renseanlæg, spildevandsrensning og bæredygtig ressourceoptimering. I forhold til grundvand, indvinding og distribution af rent vand til de danske forbrugere samt vandværker har Jesper Hall været det helt naturlige valg som tværgående Business Director. Jesper stod i spidsen for at starte rent vandområdet i Envidan i 2011, og har lige siden været øverst ansvarlig for det område. En position han altså bibeholder i den nye organisation. Endelig sagde Envidan den 1. januar 2022 velkommen til Karins Buus som Business Director for afløb, klima samt natur og vandmiljø. Karina kommer fra en stilling som Projekt- og Markedschef i Cowi indenfor klima- og afløbsområdet og har derfor den helt rigtige profil til at udvikle dette område.

Stadig fokus på at kombinere høj faglighed med høj trivsel

Med den nye virksomhedsstruktur udvider Envidan samtidig sin direktion, som indtil nu har bestået af Morten Fjerbæk, Ole Munk Nielsen og EnviDans CFO Michael Flindt Nielsen. De tre fortsætter i direktionen men suppleres med Morten Klank, som sættes i spidsen for EnviDans digitale division samt Mads Uggerby, der bliver ny Managing Director for Innovation & Sustainability og Gitte Mønsted Hansen, der, som Managing Director for People & Culture, skal sikre, at medarbejdernes trivsel stadig har første prioritet.

I takt med at forretningen udvides i Norge og Sverige, udvides direktionen med direktører fra de to lande. Denne position håndteres dog for nærværende af hhv. Morten Fjerbæk for Sverige, og Ole Munk Nielsen for Norge.

Kontakt mig
for mere info

Morten Fjerbæk

Business Developer

+45 40 46 17 18

mof@envidan.dk