Envidan valgt som procesrådgiver for Aarhus Vands nye ressource- og renseanlæg

Aahus Vand har valgt Envidan som procesrådgiver for design af det nye, kommende ressource- og renseanlæg Aarhus Rewater. Det skal i 2028 afløse Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg.

 

Marselisborg Renseanlæg har om få år for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Desuden er der ikke plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn. Åby og Viby Renseanlæg har også for lidt kapacitet. Derfor skal der bygges et nyt, stort anlæg med en ny placering i området, hvor det nuværende Marselisborg Renseanlæg ligger.

Et flagskib for den cirkulære økonomi

Anlægget – Aarhus Rewater – bliver verdens mest bæredygtige og innovative renseanlæg, der udover at rense spildevand kommer til at producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevandet i et omfang, der ikke er set andre steder, og som vil være til stor gavn for miljøet, borgerne og samfundet. Det er ressourcer som eksempelvis næringsstoffer, proteiner, fødevarer, kemikalier og grundsubstanser til sundhedsindustrien. Projektet bliver et flagskib for den cirkulære økonomi i Aarhus Vand og skal bane vejen for, at vandselskabet er energi- og CO2-neutral i 2030.

Denne store ambition skal rådgiverfirmaet Envidan nu sammen med underrådgiverne KWR Water Research Institute og Royal HaskoningDHV Nederland B.V være med til at realisere. Det glæder Morten Fjerbæk, CEO i Envidan, som siger:

 

”Vi er selvfølgelig enormt stolte over, at vi sammen med vores hollandske underrådgivere er udpeget som Aarhus Vands procesrådgiver på denne opgave. Vores medarbejdere drives af faglighed og personlig udvikling, og det at vi de næste mange år bliver en central del af det største og mest innovative renseanlægsprojekt i nyere dansk historie, giver Envidan en enestående mulighed for at tilbyde medarbejderne netop det.”

 

Opgaven som procesrådgiver har været udbudt i et innovationspartnerskab, og valget er sket på baggrund af et forudgående seks måneders innovationsforløb med Aarhus Vand. Direktør for forretningsudvikling i Aarhus Vand, Claus Møller Pedersen, siger om opgaven:

”EnviDan skal som procesrådgiver bistå Aarhus Vand med designet af det samlede procesanlæg for Aarhus Rewater – fra de indledende valg af teknologier og ressourcer til udnyttelse til det endelige design. Det er meget komplekst, men Envidan er nogle af de fremmeste inden for netop ressourceudnyttelse på renseanlæg, og sammen med de to underrådgivere har vi nu et meget stærkt team, som jeg er sikker på, kan løse opgaven.”

En udbudsproces i flere etaper

Valg af procesrådgiver er trin to i den samlede udbudsproces for Aarhus Rewater. Første trin var arkitektrådgivning, som gik til arkitektfirmaet Henning Larsen. Tredje trin bliver entreprisedelen, hvorefter Aarhus Vand i slutningen af 2021 danner det endelige hold bestående af arkitektkonsortiet, procesrådgiverkonsortiet og entreprenørkonsortiet.

Opførelsen af Aarhus Rewater løber efter planen frem til midten af 2028, hvor anlægget forventes at blive taget i drift. Anlægget forventes herefter løbende at blive udvidet indtil 2060, hvor kapaciteten når op på det, der svarer til 600.000 personers udledning af spildevand.

Kontakt mig
for mere info

Morten Fjerbæk

Business Developer

+45 40 46 17 18

mof@envidan.dk