Gentænk digital transformation: Digitalisering er ikke lig teknologi

I en verden hvor digitalisering ofte misforstås som en jagt på den største og mest teknisk avancerede løsning, er det essentielt at genoverveje vores tilgang til digital transformation i forsyningssektoren. Det er en fælles misforståelse at ligestille digital transformation med blot at implementere komplekse teknologier. I stedet bør vi nærme os digitaliseringen som en gradvis og strategisk proces, der tager højde for de specifikke behov og mål i forsyningen.

Så hvordan bør vi i stedet tænke digitalisering?

 

Brug use-case baseret tilgang til digitalisering

Den store forkromede løsning er både dyr, kræver specialiserede kompetencer og kan i sidste ende være svær for forsyningen at vedligeholde og løfte, hvis forsyningen ikke bygger den løbende. Mange af de forsyninger, som har forsøgt sig med at opbygge en konkret platform, har erfaret, at de er meget afhængige af eksterne ressourcer eller enkeltpersoner, hvilket ikke er holdbart i længden. Jeg taler stadig for, at forsyningen laver en centralisering af den relevante data, men det hele skal være drevet af forsyningens såkaldte use-cases.

Men hvad er en use-case? Use-case er en trin for trin-fremgangsmetode til digitalisering, hvor forståelsen kommer før teknologien og hvor organisationen er helt skarp på: Hvad skal vi levere og hvordan?

Jeg anbefaler derfor en case-baseret trin for trin-tilgang og vil med nedenstående model illustrere, hvordan du kan gribe digitaliseringsprocessen an i din forsyning. Modellen er inspireret af Entreprise Architecture Principles, og viser sammenhængen mellem forsyningens behov (Business) og IT-løsninger (Information and Technology):

Forsyningens behov – Business

Modellen er todelt og har på den ene side Business (1). Den første del af modellen vedrører den kontekst, som forsyningen opererer i. Det er forsyningens organisationsstruktur, arbejdsprocesser, strategier, produkter, services, kunder og interessenter. Her fastslår forsyningen, hvilke behov (use-cases), begrænsninger og mål de har. Hvis disse behov og mål skal opnås, kræver det noget af forsyningens IT-løsninger (’demanding’).

Forsyningens IT-løsninger – Information and Technology

Modellens anden side er netop IT-løsninger. Her arbejdes der med hvordan forsyningens IT-løsninger muliggør og aktiverer (’enabling’) forsyningens mål. IT-løsningerne indebærer både hardware, software og hvordan data indsamles, lagres, behandles og anvendes.

Lad os bruge et konkret eksempel fra forsyningsverdenen:

Forsyningen skal overholde den regulering, som de er underlagt og skal indrapportere data til benchmarking, PULS, skat samt dokumentere overholdelse af udlederkrav, særbidrag osv. Indrapportering af disse data stiller krav til forsyningens interne processer (f.eks. hvem er ansvarlig for dataindsamling, -behandling og analyse). Og hvis lovkravene til jeres dataindsamling ændrer sig, skal jeres interne processer ligeledes ændre sig. Alt dette relaterer sig til ”business”-siden af modellen og er dermed også dét, der tegner et billede af, hvad jeres IT-løsninger skal kunne håndtere. Her er der et potentiale for at effektivisere opsamling, centralisering, ensretning af datakvalitetskontrol og analyse, så de automatisk er klar til indrapportering.

Forsyningens behov for data sætter altså krav til de interne processer og organisering samt IT-løsninger. Hvilke processer, der er nødvendige for at optimere forsyningens data til indrapportering samt de applikationer, som skal understøtte dette vides først med sikkerhed, når forsyningen har et klart overblik over de krav deres “business” har.

”Kom nu frem til din pointe, David” tænker du måske. Og her har du den:

Din forsyning får et langt bedre udgangspunkt for jeres digitaliseringsproces, hvis I starter med at blive skarpe på hvilke krav jeres leverancer stiller til jeres processer, organisation og applikationer, så udgangspunktet for digitalisering er en struktureret prioritering af forsyningens behov fremfor implementering af en kompliceret teknologi.

 

Men hvordan skal vi så digitalisere forsyningsbranchen? Her har du mit bud.

 

Fire råd til at forbedre din digitaliseringsproces

Lad mig understrege vigtigheden af at afstemme IT-strategier med forretningsmål, så du sikrer dig, at IT-investeringer er direkte knyttet til forretningsværdi. Det er en helhedsorienteret tilgang, der fremhæver den gensidige afhængighed mellem forsyningens drift og dens teknologiske infrastruktur. Derfor er min anbefaling med udgangspunkt i en use-case baseret tilgang:

  1. Sæt mål og identificer håndgribelige projekter
  2. Opbyg principper for implementering
  3. Få de digitale løsninger under huden
  4. Opbyg en datastrategi

1) Sæt mål og identificer håndgribelige projekter

Målsætningen skal være klart defineret og realistisk. Det er ikke kun et spørgsmål om teknologiske mål, men mere om forretningsmål, som for eksempel at effektivisere indrapportering til benchmarking. Disse mål skal være den styrende faktor for digitaliseringsindsatsen.

Start med at identificere mindre, håndgribelige projekter, der adresserer specifikke behov eller udfordringer i organisationen. Dette sikrer, at løsningerne er skræddersyede og relevante samt at de bidrager til den overordnede strategi.

2) Opbyg principper for implementering

Principper for implementering eller udvikling af ny teknologi er det, som gør en strategi mere operationel. Sat på spidsen kunne en strategi for digitalisering være, at man skal opbygge robuste, sikre, værdiskabende, og brugervenlige digitale processer. Det kan alle blive enige om, er en god idé, men med et begrænset budget, hvad skal så prioriteres højest – er det sikkerhed eller robusthed?

Et princip kan derfor være, at man skal vælge sikkerhed fremfor robusthed osv. Et andet princip i forhold til at løse en udfordring indenfor digitaliseringer kan være ”buy before build”, når det kommer til den digitale platform.

3) Få de digitale løsninger ind under huden

Enhver digital transformationsproces kræver en kulturel og organisatorisk ændring. Det handler om at skabe en kultur, hvor digitale løsninger og datadrevet beslutningstagning bliver en integreret del af hverdagen. Det kræver ofte efteruddannelse og en ændring i tankegangen hos medarbejderne samt til tider organisatoriske forandringer.

4) Opbyg en datastrategi

Endeligt skal vi have fokus på at udvikle og implementere de nødvendige IT-løsninger herunder hardware, software, og datalagrings- og behandlingssystemer. Det skal ske i tråd med de identificerede forretningsbehov og mål. Det er her, vi integrerer ‘enabling’-aspektet af vores model, hvor IT-løsninger aktiverer og understøtter både forretningsmål, proces og organisation.

 

Ved at gå til digital transformation med en klar forståelse af forretningsbehovene og ved at gennemføre digitalisering trin for trin, kan I effektivisere jeres processer og opnå reelle forbedringer på den digitale front. Det handler ikke om at jage en teknologisk løsning, som kan løse det hele, men om at finde de rigtige løsninger, der adresserer konkrete behov og mål.

Gentænk forsyningens digitale transformation. Det er en fælles misforståelse at ligestille digital transformation med blot at implementere komplekse teknologier.
Men hvordan bør forsyningsbranchen tilgå digitalisering? Dét er omdrejningspunktet for David og Eriks samtalewebinar den 5. marts. Vil du med?

Dét er nøglen til en vellykket digital transformation i forsyningssektoren.

Kontakt mig
for mere info

Erik Søndergaard Andersen

Business Director - Software

+45 30 38 10 70

esa@envidan.dk