Har I brug for et sundhedstjek af vandkvaliteten?

Hvordan står det til med vandkvaliteten? Er der bekymring om sprøjtemidler, PFAS eller andre miljøfremmede stoffer? Er der nok vand? Yder boringerne som de skal, eller skal de regenereres for ofte?

 

Sundhedstjekket kan bruges til at sikre planlægning af vandværkets fremtidige struktur. Det skaber vished om, hvad der kan gøres, og det bliver muligt at sætte økonomi på de indsatser, der kan gennemføres, så forsyningen fortsat kan levere godt vand i fremtiden. Konceptet øger forsyningens viden om egen situation og prognose for fremtiden. Rapporten kan desuden være en stor fordel ved overlevering fra en medarbejder(gruppe) til en nyansat.

Baseret på kort interview og jeres nuværende data

Sundhedstjek af vandkvalitet gennemføres via et kort interview med forsyningen, en indsamling og registrering af eksisterende rapporter og data samt en kort dataanalyse gennem Envidans databehandlings-, beregnings- og prognoseværktøj. Resultatet er en sundhedstjekrapport og en dialog med vandværket om den fremtidige struktur og eventuelle opmærksomhedspunkter.

Mange faktorer påvirker kvaliteten af det vand, der kommer ud af hanen

Vi arbejder med mange aspekter af vandkvalitet og har stort kendskab til, hvad der påvirker drikkevandskvaliteten. Vi er samlet set eksperter i geologi, hydrologi, arealanvendelse over boringsplaceringer samt tekniske installationer, overvågning og vandbehandling til prognoser for fremtidig vandkvalitet og vandforsyningsstruktur.

Kontakt mig
for mere info

Tina Halkjær Andersen

Projektchef

+45 60 11 12 49

tha@envidan.dk