Skal jeres vandværk renoveres, eller skal I bygge nyt?

Mange danske vandværker er bygget i 1960’erne og 70’erne. De fleste af værkerne har fungeret godt i mange årtier, men bygninger og maskinudstyr bliver med tiden mere og mere slidte.

På de gamle vandværker er det ofte svært at opfylde nutidens krav og forventninger til hygiejne, arbejdsmiljø, bæredygtighed, fjernelse af miljøfremmede stoffer, blødgøring mm. Mange forsyninger står derfor i en situation, hvor deres vandværker trænger til en gennemgående renovering og opgradering.

Måske spekulerer I over, hvordan jeres forsyning kan levere bedre og billigere, samtidig med at I realiserer jeres bæredygtighedsmål?

Eller måske er I bekymrede for, om I kan leve op til fremtidige politiske reguleringer, eller om I kan sikre god nok drikkevandskvalitet?

 

I den forbindelse er det værd at overveje, om det kan betale sig at renovere sit vandværk, eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at bygge nyt. I Envidan har vi erfaring med at udarbejde systematiske analyser af eksisterende vandværker, som kan bestå af:

  • Tilstandsvurdering af eksisterende vandværker: proces, bygning, arbejdsmiljø osv.
  • Identifikation af investeringsbehovet på kort, mellemlang og lang sigt
  • Strategisk investeringsplan for renovering og opgradering, inkl. estimat af omkostninger

Vi tilbyder også scenarieanalyser og skitseprojekter for nye vandværker:

  • Præliminær beskrivelse af behandlingsproces ud fra råvandskvalitet
  • Skitse af nyt vandværk på den tilgængelige grund
  • Estimat af investerings- og driftsomkostninger

Vi kan sammenligne scenarierne i et antal overordnede kategorier med dertilhørende parametre.

Kategori Parameter
Funktion Driftssikkerhed
Separate linjer/redundans
Drikkevandskvalitet
Fleksibilitet Skalerbarhed/fleksibilitet for øget produktion
Håndtere nye kemiske stoffer eller nye krav/fleksibilitet for nye procestrin
Samfundsaspekter Godt arbejdsmiljø
Påvirkning på nærområdet, fx kemikalietransport
Implementering Forsyningssikkerhed i anlægsfase
Drikkevandskvalitet i anlægsfase
Økonomi Investering
Driftsøkonomi
Totaløkonomi/livstidsomkostninger
Bæredygtighed CO2-aftryk (LCA beregning)

Mange parametre at tage højde for

I spindelvævsdiagrammet er alle parametrene draget ind for at analysere, hvorvidt det giver bedst mening at renovere et ældre vandværk eller etablere et nyt på en ny lokation. Parametrene dækker over alt fra drikkevandskvalitet til arbejdsmiljø og CO2 aftryk.

Som figuren viser, vil det i dette eksempel på langt de fleste parametre være fordelagtigt at bygge et nyt vandværk – lige bortset fra på investeringsomkostninger og på bæredygtighed, hvor renovering af det eksisterende vandværk vil have et lavere CO2-aftryk.

Spindelvævsdiagram, der illustrerer forskellige parametre, der er værd at tage højde for, når man skal beslutte, om man skal renovere et eksisterende vandværk eller bygge nyt. Parametrene inkluderer fx CO2 aftryk, arbejdsmiljø, drikkevandskvalitet, driftsøkonomi mv.

Diagram: Sammenligning af relevante parametre ift. at beslutning om, om man skal renovere et eksisterende vandværk eller bygge nyt.

Få hjælp i hele processen

At renovere et eksisterende vandværk eller bygge et nyt er altså en kompleks affære. Vi har mangeårig erfaring med procesanlæg, og vi har et stærkt team af specialister, der har stor erfaring med vandværksbyggerier.

Kombineret med vores dybdegående viden om bæredygtighed og vores solide erfaring inden for entrepriser, er vi godt rustede til at hjælpe jer med forstudier og bygherrerådgivning ved opgradering og renovering af vandværker, eller med at bygge nyt.

Kontakt mig
for mere info

Gerald Heinicke

Projektchef

+45 29 91 07 15

ghe@envidan.dk