Från tanke till handling: Envidans väg mot en hållbar verksamhet

På Envidan strävar vi efter att vara ledande experter på hållbarhet inom vattencykeln. I bolagets dagliga verksamhet är detta mål ständigt prioriterat. Vi vill omsätta våra ord i handling, och därför har vi ett starkt internt fokus på att genomföra åtgärder för att säkerställa att vi inte bara tänker hållbart, utan också agerar och agerar därefter.

 

Envidan är ett företag som alltid har gett råd om vattenmiljön och vi har en stark önskan att ta del av den hållbara omställningen. Med en önskan om att vara en föregångare är den hållbara agendan därför en förutsättning för företagets fortsatta tillväxt och lönsamhet. Mads Uggerby, Director of Innovation and Sustainability på Envidan, betonar vikten av att integrera hållbarhet i vår affärsstrategi:

”För att förverkliga vår vision har vi sammanfört hållbarhet med vår företagsstrategi. Vi kommer att bedriva en hållbar affärsverksamhet.”

Företagens hållbarhetsarbete drivs delvis av lagkrav som anger ett ramverk för hur företagen ska agera inom områdena miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. På Envidan arbetar vi också för att uppfylla dessa krav genom att implementera systematiska arbetssätt i bolaget. Arbetet sker på olika nivåer för att säkerställa att alla medarbetare har den kompetens och motivation som krävs för att bidra till ett hållbart förhållningssätt.

Envidans interna hållbarhetsstrategi och utbildning

Envidan prioriterar hållbarhet internt och har därför utvecklat en hållbar affärsstrategi. En viktig punkt är att hållbarhet ses som en integrerad del av företaget, från högsta ledningen och styrelsen till den enskilde medarbetaren i organisationen. På så sätt skapas en gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt till hållbarhet i hela organisationen för att säkerställa ett hållbart beteende över hela linjen. Det gemensamma synsättet och kunskapen om hållbar teknik på Envidan ställer krav på kompetensnivån hos alla medarbetare.

”På Envidan genomgår medarbetarna en grundutbildning så att alla har de grundläggande kompetenserna för att arbeta hållbart i projektarbete. Det vi vill är att bidra till att uppnå en hållbar vattensektor genom vårt dagliga arbete med Sustainable Engineering.” – Mads Uggerby, chef för innovation och hållbarhet.

”Vad vi vill är att bidra till att uppnå en hållbar vattensektor genom vårt dagliga arbete med Sustainable Engineering.”

Grundutbildningen ger medarbetarna en gemensam förståelse för hållbarhet och lär dem hur man arbetar med det på en konkret nivå. Under utbildningen får våra medarbetare ta del av exempel som visar hur man kan arbeta med hållbarhet i specifika projekt. Envidan strävar därför efter att alla medarbetare ska ha en grundläggande förståelse, ett kvalificerat förhållningssätt till hållbarhet och kunskap om var i organisationen branschens föregångare inom hållbarhet finns.

På Envidan har vi hittat en lösning som passar vår verksamhet, där frågor inte bara hanteras av en enda avdelning i organisationen. Vi har funnit värdefull mening i att fördela våra frontrunners decentraliserat över organisationens avdelningar. På så sätt skapas inte bara en avdelning som är expert inom området, utan det blir en gemensam disciplin som hjälper oss att närma oss företagets strategiska mål att driva Proven Sustainable Business genom hela organisationen. Detta görs med insikten att det krävs ett förändrat beteende hos varje individ för att nå våra mål.

Ny EU-lagstiftning skärper kraven på hållbarhets- och rapporteringsprocesser

Vi arbetar kontinuerligt för att upprätthålla rätt standarder inom hållbarhet, inklusive miljö- och ledningsstandarder, bland annat. Envidans kvalitetschef, Michael Kristensen, förklarar att Envidan har arbetat med ISO-certifieringar sedan 2014, vilket är en viktig del av den starka grund som företaget har idag. Certifieringarna bidrar till att sätta ramarna för hur Envidan systematiskt ska arbeta med kvalitet och miljö – och successivt med hållbarhet.

Med ny EU-lagstiftning om hållbarhet står Envidan, tillsammans med resten av Europas företag, inför en ny verklighet. Det finns nya krav på hållbarhetsrapportering CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, och Envidan har ett starkt fotfäste här med sina ISO-certifieringar.

”Det finns en del externa faktorer, som lagstiftning, som sätter ramarna för vår verksamhet. Vi är noga med att följa dessa lagar och standarder och hittar en del av lösningarna i ISO-standarderna. Genom att använda tankesättet, tillvägagångssättet och framför allt verktygen i ISO-standarderna säkerställer vi att företaget uppfyller nya lagkrav samtidigt som vi uppnår våra hållbarhetsmål.” – Michael Kristensen, kvalitetschef

”Genom att använda tankesättet, tillvägagångssättet och framför allt verktygen i ISO-standarderna säkerställer vi att företaget uppfyller nya lagkrav och att vi når våra hållbarhetsmål.”

Den resa vi gör på Envidan när det gäller hållbarhetsagendan går redan hand i hand med vår miljöcertifiering i synnerhet. Uppgiften är nu att skapa ett sammanhang där våra ISO-certifieringar täcker några av delarna i hållbarhetsagendan och CSRD:s rapporteringskrav. Envidan har ett värdeskapande samarbete med certifieringsbolaget Valcert, som förstår vår önskan att förena hållbarhet med vår affärsstrategi. Samtidigt har de bidragit till att bygga en bro till våra ISO-certifieringar. Michael Kristensen, vår kvalitetschef, understryker vikten av samarbetet med Valcert.

”Valcert har visat stor förståelse för vår nuvarande resa. Det gör dem till viktiga medspelare och en god sparringpartner för att vi ska lyckas med vårt hållbarhetsarbete.” – Michael Kristensen, kvalitetschef

Detta ligger helt i linje med den inställning som Valcert lägger vikt vid gentemot sina kunder.
”På Valcert vill vi skapa långsiktiga relationer och dedikerat stöd för organisationer som Envidan som verifierar deras miljö-, sociala och hållbarhetsprestanda”, säger Steffen Filtenborg, Managing Partner på Valcert, och fortsätter ”Vårt samarbete med Envidan har tydligt visat att deras engagemang för hållbarhet inte bara är en ambition, utan en verklighet som de arbetar målmedvetet för att uppnå varje dag. Genom att använda ISO-standarderna som grund för sina hållbarhetsinitiativ tar Envidan imponerande steg för att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi. Vi är stolta över att vara en del av deras resa och ser fram emot att stödja dem i deras fortsatta strävan att ligga i framkant när det gäller hållbara metoder.”

”Vårt samarbete med Envidan har tydligt visat att deras engagemang för hållbarhet inte bara är en ambition, utan en verklighet som de arbetar målmedvetet för att uppnå varje dag.”

ESG-rapport

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet i praktiken, läs mer i vår ESG-rapport

 

Läs ESG-rapporten