Første step mod intern bæredygtigheds-uddannelse i Envidan er taget

I Envidan har vi arbejdet med bæredygtighed i mange år – både internt og sammen med vores kunder. Nu sætter vi barren højt og vil inddrage bæredygtighed i alle vores aktiviteter. Derfor skal alle medarbejder opkvalificeres indenfor bæredygtighed.

 

De første skridt mod et internt uddannelsesforløb i bæredygtighed er taget i Envidan, da deltagere fra forskellige forretningsområder har deltaget i to pilottest og bidraget til den videre udvikling af uddannelsen. Pilottesterne var både målrettet projektmedarbejdere og ledelsen, og de fokuserede på konkret inddragelse af bæredygtighed i Envidans projekter.

Udviklingschef for renseanlæg, Jeanette Agertved Madsen, udviklingschef for bæredygtighed i afløb og klima, Sarah Brudler Friis, og projektingeniør, Julie Skrydstrup, stod for undervisningen og faciliterede et program, hvor der blev trukket på en lang historik med arbejdet med bæredygtighed:

”I Envidan har vi en lang tradition for at indtænke bæredygtighed både i vores planlægningsprojekter og i Envidan som virksomhed. Vi trækker på vores erfaringer og historik, når vi vil sikre, at alle vores kolleger får et kompetenceløft og kan indtænke bæredygtighed på projekter i tæt dialog med vores kunder,” siger Jeanette Agertved Madsen.

Klædt på til at kunne rådgive kunderne

Overordnet er målet at opkvalificere alle medarbejdere til at forstå centrale begreber og metoder indenfor bæredygtighed. Internt i Envidan betyder det, at alle medarbejdere bl.a. skal kende vores strategi og politikker. Eksternt betyder det, at bæredygtighed bliver løftet ind på projekterne i tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere ved brug af vores værktøjer og metoder.

”Det er vigtigt, at vi klæder vores kolleger på til at kunne identificere potentialer for at øge bæredygtighed i deres daglig arbejde. Her er første skridt, at alle forstår centrale begreber, som fx klimaregnskaber og økosystemtjenester, og de værktøjer og metoder vi bruger til at inddrage bæredygtighed i projekterne.”

Bæredygtighed i øjenhøjde

I Envidan har vi forpligtet os til at inddrager alle tre aspekter af bæredygtighed: Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Vi har værktøjer til og erfaring med at arbejde med alle aspekter og konkrete anvendelseseksempler bruges i undervisningen.

”Som relativt ny i Envidan er det godt at få et bedre kendskab til erfaringer og arbejdet med bæredygtighed i virksomheden. Det var vigtigt at få centrale begreber og terminologier på plads, og det er godt at se konkrete eksempler på inddragelse af bæredygtig i projekter. Det er fedt at kunne tilbyde vores kunder konkret rådgivning på projekterne og skabe en merværdi,” siger Karina Buus, forretningschef for afløb og klima, der deltog i den anden pilottest for ledelsen.

Vil du vide mere om vores tilgang og mål for bæredygtighed?

Læs mere

Kontakt mig
for mere info

Jeanette Agertved Madsen

Udviklingschef

+45 42 12 54 78

jam@envidan.dk