Stort projekt skal fremtidssikre vandmiljøet i hovedstadsområdet

Torsdag d. 24. februar underskriver BIOFOS kontrakt med konsortiet VEK på et stort anlægsprojekt – en del af en storstilet udbygningsplan for over 1 mia. kroner, der skal fremtidssikre spildevandsrensning i hovedstadsområdet.

 

Frem mod 2045 forventes det, at hovedstadsområdet dagligt vokser med hvad der svarer til 28 nye indbyggere. Det giver mange ekstra brusebade og toiletskyl og belaster i sig selv kloaksystemet og dermed renseanlæggene. Der kommer samtidig stadig hyppigere regnskyl, hvor vandmængderne er større og voldsommere, og det giver tryk på renseanlæggene.

50 % mere spildevand gennem renseanlægget

De næste fem år udbygger BIOFOS sine renseanlæg. I alt fem initiativer i den såkaldte Udbygningsplan skal sikre, at spildevandet kan renses helt frem til 2045 samtidig med, at den høje vandkvalitet bevares.

Tiltagene vil gøre Renseanlæg Damhusåen i stand til at håndtere langt større mængder spildevand. Anlægget vil gå fra at kunne behandle 10.000 m3 spildevand i timen til 15.000 m3 i timen. Det betyder samtidig, at risikoen for bypass (udledning af spildevand, som kun har været igennem den mekaniske renseproces) minimeres betydeligt.

”Det glæder mig, at vi kan sætte udbygningen af Renseanlæg Damhusåen i gang. Det er afgørende for, at vi kan følge med befolkningstilvækst og øgede vandmængder. Dermed sikrer vi, at vi også i fremtiden har et godt vandmiljø til glæde for de mange badegæster i hovedstadsområdet og livet i havet.”

Et komplekst projekt i stærkt samarbejde

Torsdag d. 24. februar 2022 blev der underskrevet kontrakt på anlægsprojektet. Kort fortalt går projektet ud på, at vandlinjen – det vil sige vandets flow gennem hele anlægget – på Renseanlæg Damhusåen bliver optimeret.

Det bliver konsortiet VEK (Vandlinje Entreprise Konsortium), som består af anlægs- og entreprenørvirksomheden NCC Danmark A/S og rådgivningsfirmaet Envidan A/S, som skal løfte det store projekt.

”I Envidan er vi utrolig stolte over, i samarbejde med NCC, at skulle arbejde på så stort et projekt hos Danmarks største spildevandsvirksomhed. Samarbejdet med BIOFOS startede allerede ved etableringen af selve Udbygningsplanen og er fortsat på flere af delprojekterne, senest med Projekt Vandlinje,” siger forretningsdirektør i Envidan, Søren Bruun Hansen.

Vandlinjen bliver optimeret ved, at der bygges et nyt fordelerbygværk, der bliver etableret sidestrømshydrolyse i stedet for nu, hvor der er BIO-P anlæg, og der anlægges fire nye efterklaringstanke – et komplekst projekt:

”Vi er glade for at være valgt til projektet sammen med Envidan. Det er et spændende og komplekst projekt – blandt andet fordi vi arbejder med et anlæg, der skal holdes i drift gennem hele processen,” siger områdedirektør i NCC, Bjarki Finnbogason.

Hele Udbygningsplanen forventes gennemført i 2027.

Kontakt mig
for mere info

Søren Bruun Hansen

Konsulent

+45 27 15 37 61

sbh@envidan.dk