Afvanding og oprensning af slam

Solmax Geotube®

Løs dine udfordringer med slam fra renseanlæg, industriel produktion eller fiskedambrug samt sediment fra søer, havne og regnvandsbassiner

Teknologien bag Solmax Geotube® er gennemprøvet med mange referencer i Danmark, og kan på en enkelt og miljøvenlig måde med fordel anvendes til afvanding af slam fra renseanlæg eller til oprensning af søer og havnebassiner.

Envidan tilbyder, som den eneste forhandler i Danmark, den originale Solmax Geotube®, som er en afvandingsteknologi til alle typer slam og sediment. Den kræver ingen permanente anlæg eller faste installationer. Den anvendes i det omfang det er nødvendigt. Afvanding og opbevaring sker i én og samme proces.

Simpel teknik til alle typer slam

Minimale omkostninger

Kundespecificerede størrelser

Tørstofindhold på 15-50%

Minimal slam til deponi og udbringning

Sådan virker Solmax GeoTube®

Solmax Geotube® virker i 4 trin ved afvanding af slam og sediment

 

Step 1: Påfyldning

Slam eller sediment tilsat en passende polymer pumpes til posen. Polymeren sikrer god flokdannelse og deraf optimal separering af slam og rejektvand. Geotekstilet bevarer partikler i posen.

 

Step 2: Afvanding

Afdrænet vand ledes tilbage til renseanlæg, kloaksystem eller recipient afhængig af projektets karakter, mens partikler forbliver i posen.

 

Step 3: Koncentrering

De fyldte poser henligger til yderligere afdræning i 2-12 mdr. alt afhængig af slamtype, hvormed slammet tørrer ud.

 

Step 4: Bortskaffelse

Det afvandede slam/sediment graves bort og afhængig af slamkvaliteten deponeres slammet på losseplads, slutdisponeres på landbrugsjord eller bruges som indbygningsmateriale. Geotube® posen er lavet af polypropylen, og kan dermed leveres til forbrænding efter brug.

Vil du vide mere?

Har du brug for mere information om Solmax Geotube® teknologien og hvordan vi kan hjælpe dig videre med netop dit projekt?

Kontakt mig
for mere info

Søren Lindtofte Brandt

Teamleder

+45 60 23 83 53

slb@envidan.dk