Avvanning og slamrensing

Solmax Geotube®

Løs utfordringene dine med slam fra renseanlegg, industriproduksjon eller fiskedamoppdrett samt sediment fra innsjøer, havner og regnvannsbassenger

Teknologien bak Solmax Geotube® er utprøvd med mange referanser i Danmark, og kan med fordel brukes til avvanning av slam fra renseanlegg eller til opprensing av innsjøer og havnebassenger på en enkel og miljøvennlig måte.

Som forhandler i Norge, tilbyr Envidan den originale Solmax Geotube®, som er en avvanningsteknologi for alle typer slam og sedimenter. Den krever ingen permanente anlegg eller faste installasjoner. Den brukes i det omfang som er nødvendig. Avvanning og lagring skjer i én og samme prosess.

Enkel teknikk som kan brukes på alle typer slam

Minimale omkostninger til drift og vedlikehold

Kan leveres i kundespesifikke størrelser

Tørrstoffinnhold på 15-50%, avhengig av type slam

Minst mulig slam til transport og deponi

Slik virker Solmax GeoTube®

Solmax Geotube® fungerer i 4 trinn ved avvanning av slam og sedimenter:

Trinn 1. Fylling av TenCate Geotube®-posen:

Slam eller sediment tilsatt en passende polymer pumpes til posen. Polymeren sikrer god flokkulering og derav optimal separasjon av slam og rejektvann. Geotekstilen holder igjen partikler i posen.

Trinn 2: Avvanning

Partikler holdes tilbake i posen og rejektvann ledes til renseanlegg, kloakksystem eller resipient.

Trinn 3: Oppkonsentrering

For uttørking av slammet, blir de fylte posene liggende for videre drenering i 2–12 måneder.

Trinn 4: Fjerning

Det avvannede slammet/sedimentet fjernes fra posen, avhengig av slamkvaliteten deponeres slammet til deponi, sluttdisponeres på landbruksjord eller brukes som innbyggingsmateriale. Geotube®-posen er laget av polypropylen, og kan dermed leveres til forbrenning etter bruk.

Boringer

Vil du vite mer?

Trenger du mer informasjon om Solmax Geotube®-teknologi og hvordan vi kan hjelpe deg med prosjektet ditt?

Kontakt meg
for mer informasjon

Kristian Enevold Henriksen

Prosjektleder

+47 46905925

keh@envidan.no