AfløbInnoVannKlimatilpasning

Innovationsprojektet InnoVann sikrer værktøjer og arbejdsprocesser til håndtering af skybrud og styrtregn

I 2016 blev Bærum ramt af styrtregn, som medførte omfattende skader. Lignende voldsom regn faldt også i 2017, 2019 og 2020. Dette blev starten på innovationspartnerskabet, InnoVann, der bestod af de norske kommuner Bærum og Lørenskog, Envidan, Scalgo, Menon Economics, Aarhus Vand og SLA. Projektet fik støtte fra Innovation Norge.

Hvem

Bærum kommune. Lørenskog kommune (samarbejdskommune)

Hvad

Innovationspartnerskab

Hvor

Norge, Bærum

Hvornår

2021-2023

I 2021 indgik Bærum kommune et samarbejde med et dansk-norsk team ledet af Envidan. Samarbejdet går under navnet InnoVann og formålet var at udvikle et nyt værktøj, som bl.a. skal kunne simulere effekten af ​​forskellige oversvømmelsestiltag og løsninger i et givent område.

“Klog af skade efter det voldsomme regnskyl i 2016 var vi klar over, at kommunen skal være bedre rustet til at møde fremtidens klima. Kommunen skal tage ansvar for én samlet regnvandshåndtering, men vi manglede redskaber og arbejdsprocesser til at få det til at ske. Derfor ønskede vi at få løsninger gennem et innovationspartnerskab med erhvervslivet”

Et stærkt samarbejde

Med midler fra Innovation Norge er projektet gennemført som et innovationspartnerskab. Her udvikles helt nye løsninger til nutidens og fremtidens samfundsudfordringer.

Bærum kommune har cirka 130.000 indbyggere og samarbejder om projektet med Lørenskog kommune, Innovasjon Norge, Nationalt program for leverandørudvikling og Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ).

En dynamisk skybrudsplan for hele kommunen

Den konkrete løsning består af både værktøjer og metodikker til at skabe dynamiske skybrudsplaner, og er resultatet af et bredt samarbejde mellem både norske og danske aktører. Ved at undersøge og kortlægge de områder, hvor vandet samler og bevæger sig under styrtregn, kan man analysere risici og omkostninger forbundet med regnvandsoversvømmelser. Når man ser nærmere på de udviklingsmuligheder, der opstår i forbindelse med fremtidige planer for områder (f.eks. istandsættelse af veje eller andre projekter på overfladen), kan man sammensætte dette til en Skybreak Plan.

“Målet med skybrudsplanen er at identificere risici, men også at pege på alle mulighederne for at gennemføre terrænændringer for gradvist at forbedre regnvandshåndteringen, både på kort og lang sigt. Ved at have sådan en langsigtet plan og overblik, kan regnvandsprojekter gennemføres i kombination med andre projekter, og dermed er både omkostninger og klimaaftryk mindre, end hvis det hele udelukkende blev gennemført som et klimatilpasningsprojekt”.

og Torbjørn Friborg fortsætter:

“Kommunen får dermed mere og bedre klimatilpasning for pengene. Man kan også bruge værktøjet til at lave terrænændringer og se, hvilken effekt det har både på oversvømmelsen og se, om tiltaget er økonomisk rentabelt”.

Løsningen er udviklet i sommeren 2023 og skal nu rulles ud i kommunen. Løsningen vil give kommunen et godt værktøj til at arbejde strategisk med at mindske risikoen for oversvømmelser, hvilket vil reducere kommunen og borgernes regning kraftigt efter styrtregn. Envidan er i gang med at udarbejde skybrudsplaner for flere oplandsområder i kommunen.

Nye arbejdsprocesser i kommunen bruger værktøjet i deres daglige arbejde

Skybrudsplanen kan dog sjældent stå alene. For som projektet i Bærum kommune også viste, kræver det interne ændringer i organisationen, hvis regnvandshåndteringen skal fungere bedre.

Projektet har derfor bidraget til at udvikle organisationen og kulturen i Bærum kommune, til at have mere fokus på regnvandshåndtering på alle niveauer. Projektet udviklede sammen med kommunen nye arbejdsprocesser, der definerer, hvordan skybrudsplanen skal bruges i det daglige arbejde, så man ikke går glip af en mulighed for at løse et regnvandsproblem.

”Før var det Vand og Spildevand, der arbejdede med regnvand. Nu forsøger vi at få det til at omfatte alle afdelinger, der er berørt af dette eller har et tilstødende fagfelt. Og det viser sig at være næsten hele kommunen – det kom lidt som en overraskelse.”

“Med skybrudsplanerne og de tilhørende arbejdsprocesser har vi nu fået et helt nyt værktøj, der løser problemet på en måde, ingen havde tænkt på på forhånd, og hvor alle afdelinger er involveret, hvilket vil give langt bedre muligheder for at være godt forberedt i fremtid og håndtere de begivenheder, der vil komme, på en meget bedre og økonomisk rentabel måde.”

Er InnoVann også noget for dig?

Læs mere om InnoVann og lær, hvordan vi kan hjælpe dig med de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at håndtere ekstreme nedbørsmængder i kommunen.

Del på de sociale medier